Poliția va asigura ordinea și securitatea publică în timpul scrutinului electoral

Inspectoratul General al Poliţiei al MAI

COMUNICAT DE PRESĂ
În scopul asigurării ordinii publice, securității cetățenilor și neadmiterii acțiunilor de subminare a securității naționale în ajunul scrutinului electoral și postelectoral Poliția va desfășura măsuri suplimentare orientate la depistarea, prevenirea și contracararea acțiunilor subversive ale persoanelor (grupurilor de persoane) predispuse spre destabilizarea ordinii și securității publice pe teritoriul țării.

În aceste zile, Poliția va folosi la capacitate și cu eficiență maximă efectivul polițienesc pentru a nu admite încălcări ale ordinii de drept. În acest sens, polițiștii vor fi mobilizați pentru a preveni şi combate faptele ilegale, intervenind pentru descurajarea eventualelor elemente infracționale.

Pentru asigurarea desfăşurării în deplină siguranţă a scrutinului electoral, precum şi pentru evitarea apariţiei unor situaţii conflictuale de natură să tulbure ordinea publică şi liniştea cetățenilor, Poliția va informează, că:

– va reacționa la situațiile în care cetățenilor li se va împiedica accesul în localul de votare;

– se interzice oferirea sau darea de bani, bunuri, serviciii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod. În categoria bunurilor sunt incluse și băuturile alcoolice , produsele din tutun și produsele alimentare;

– este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe;

– se interzice de a scoate din localul secției de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare;

– cu o zi înainte de ziua alegerilor și în ziua alegerilor nu se admite nici un fel de agitație electorală;

– va informa Comisia Electorală Centrală despre eventualele nereguli constatate şi documentate în legătură cu organizarea și desfășurarea întîlnirilor cu o zi înainte de ziua alegerilor și în ziua alegerilor.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să manifeste un comportament corect, prin respectarea strictă a legislaţiei electorale şi să evite implicarea sa în conflicte de orice natură. Totodată, vine cu un apel către populaţie să nu tolereze acţiunile persoanelor care încearcă să comită abateri de la legislaţie şi să comunice imediat despre acestea celui mai apropiat poliţist sau sector de poliţie .

You may also like

Comments are closed.

By