Poliția de Frontieră și EUBAM apreciază etapa calitativă și performanțele înregistrate în realizarea proiectelor comune

big-politia-de-frontiera-va-crea-echipe-mobile

Impulsionarea relațiilor de parteneriat, dialogul deschis și pragmatic, identificarea și materializarea propunerilor pe segmentele noi de cooperare, lansate în cadrul reuniunilor bilaterale – au constituit factorii decisivi în atingerea priorităților propuse de Poliţia de Frontieră şi EUBAM, în anul 2014.

Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul ședinței comune a reprezentanților subdiviziunilor Poliției de Frontieră și Oficiilor de câmp ale EUBAM a fost evaluată cooperarea bilaterală, în mod special la nivel regional. Scopul reuniunii a fost de a prezenta o retrospectivă a activității autorității de frontieră, progresele înregistrate în cadrul proiectelor comune și stabilirea priorităților pentru anul 2015.

Şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră, Dorin Purice, a apreciat contribuţia EUBAM în consolidarea securităţii la frontieră, precum şi rolul important al Misiunii în menţinerea parteneriatului privind managementul integrat al frontierei. Dumnealui și-a exprimat gratitudinea pentru susținerea necondiționată a propunerilor înaintate de către Poliția de Frontieră, ce au avut drept scop realizarea priorităţilor de ajustare a reformei instituționale la rigorile europene, menționând aportul experților Misiunii în realizarea angajamentelor pe planul de Acţiuni RM-UE şi liberalizarea regimului de vize.

Dorin Purice a reiterat importanța desfășurării Reuniunii privind schimbul de informații între Departamentul Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, la 22 august, în or. Odessa, organizată la inițiativa EUBAM, în cadrul căreia experții Misiunii au venit cu expertiză valoroasă și experiența altor state-membre UE în domeniu, care ulterior a produs rezultate favorabile pentru părțile implicate. La fel, a specificat oportunitate unică pentru dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale și fortificarea măsurilor de control de frontieră orientate spre prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, prin participarea polițiștilor de frontieră în cadrul celei de-a 12-a operațiuni comune “Olvia” la care au participat reprezentanți din Moldova, Ucraina, precum și parteneri internaționali.

Au fost trecute in revista progresele semnificative înregistrate în procesul de demarcare a frontierei pe sectorul moldo-ucrainean, asistența oferită de experții Misiunii în evaluarea necesităților și elaborarea studiilor de fezabilitate în contextul Suportului bugetar al UE pentru implementarea regimului liberalizat de vize și în dezvoltarea proiectelor din cadrul Inițiativei IBM a Parteneriatului Estic.

La rândul său, Francesco Bastagli, Șeful EUBAM, a apreciat evoluția Poliției de Frontieră, enumerând printre reușite consolidarea durabilă a capacităţilor instituţionale şi cele de parteneriat. Dumnealui și-a arătat disponibilitatea să acorde asistenţa necesară și în continuare, reiterând suportul prin implicarea experţilor în toate segmentele de activitate. Dumnealui a reconfirmat sprijinul şi deschiderea pentru o colaborare totală şi permanentă, pentru a identifica noi mecanisme ce vor contribui la facilitarea procesului de activitate la frontieră.

Atât factorii de decizie din cadrul Poliției de Frontieră, cât și reprezentanții Oficiilor de câmp ale EUBAM au prezentat cum au fost implementate soluțiile adoptate în cadrul ședinței anterioare, care au fost acțiunile de consiliere oferite de EUBAM pe parcursul anului 2014, dar și asistența de care a beneficiat Poliția de Frontieră în cadrul Fazei a 10-a Misiunii.

La finalul reuniunii, șeful Poliției de Frontieră a solicitat şi în continuare sprijinul şi asistenţa Misiunii, prezentând o listă de necesități în vederea realizării obiectivelor instituționale, propuse pentru 2015. Acestea includ diferite segmente, în special lupta împotriva corupției și măsurilor de prevenire a acestui flagel, perfecționarea schimbului de informație și posibilitatea unificării unor componente ce vizează sistemul de analiză a riscului și cea criminală, sporirea aptitudinilor echipelor mobile, inclusiv dezvoltarea continuă a conceptelor de patrulare și control comun.
Dorin Purice a reiterat necesitatea menținerii acestui format al întrevederilor argumentând prin faptul că în asemenea condiții sunt identificate carențele pe toate segmentele de activitate și în comun cu experții internaționali soluționarea acestora se produce fără întârziere, iar obiectivele pe care și le propune instituția sunt realizabile.

Amintim că la 19 noiembrie 2013, la inițiativa Poliției de Frontieră, a avut loc prima ședință în asemenea format a reprezentanților subdiviziunilor Poliției de Frontieră și Oficiilor de câmp ale EUBAM, predispoziție pentru ca acțiunile comune să poarte un caracter consecvent.

 

sursa: border.gov.md

You may also like

Comments are closed.

By