Iubite Mihai Ghimpu! (VIDEO)

ghimp

(felicitarea colegilor de partid cu ocazia aniversării)

Iubite domnule preşedinte Mihai Ghimpu!

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naştere, avem deosebita onoare de a Vă adresa cele mai cordiale felicitări şi sincere urări de sănătate şi fericire, exprimându-ne întreaga considerație pentru contribuția inestimabila pe care ați adus-o la cauza renașterii noastre naționale, în pofida riscurilor, obstacolelor și împotrivirii înverșunate a politicii ocupantului.

Astăzi este o zi în care noi, liberalii, ne bucurăm şi sărbătorim! Ne bucurăm pentru că am cunoscut un asemenea om ca Dumneavoastră – patriot, modest, sincer, cu demnitate și curaj, dedicat cauzei naționale și sărbătorim pentru că bunul Dumnezeu a văzut de acolo, din cer, jertfa neamului Ghimpu de la Coloniţa şi l-a înălţat, făcându-i dreptate prin Dumneavoastră. Cu onoare, demnitate şi curaj, aţi luptat, împreună cu fraţii Gheorghe şi Simion Ghimpu, pentru Libertate, Adevăr şi Dreptate. Responsabilitatea,consecvenţa, verticalitatea și voinţa de a schimba în bine lucrurile, sunt calităţi pe care le demonstraţi constant, atât în calitate de Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cât şi fiind Preşedinte al PL. Datorită curajului cu care v-aţi asumat riscurile şi responsabilităţile în perioada în care aţi fost Preşedinte al Parlamentului şi Preşedinte interimar al Republicii Moldova și priceperii cu care aţi făcut faţă situațiilor, ați reabilitat demnitatea cetăţenilor Republicii Moldova și ați readus o rază de speranță locuitorilor acestui multpătimit pământ, celor care au fost decenii la rând nedreptățiți, demonstrând, în repetate rânduri, că prin voință și unitate, putem învinge!

Debarcarea comuniştilor de la guvernare, constituirea Alianţei pentru Integrare Europeană, desecretizarea arhivelor KGB, instalarea Pietrei Comemorative din PMAN în memoria victimelor regimului comunist în locul căreia urmează a fi înălțat un monument, decretarea zilei de 28 iunie – Zi a Ocupației Sovietice, construirea unui șir de monumente în memoria victimelor regimului totalitar comunist de ocupație, realizarea unui şir de reforme, care vor permite realizarea obiectivului nostru comun – schimbarea până la capăt şi, respectiv, integrarea europeană a Republicii Moldova, nu ar fi fost realizate nici până astăzi fără eforturile, lupta și curajul DVS. Patriotismul și consecvența au motivat echipa PL ca să lupte și să ducă schimbarea până la capăt! Avându-Vă în calitate de Președinte, echipa liberală a reușit să aducă acasă Limba română, care în urma sesizării deputaților PL la Curtea Constituțională a devenit limba oficială a republicii.

Mult stimate D-le Președinte,

Suntem mândri că ne sunteţi coleg de partid, un model de demnitate şi omenie, o figură politică emblematică a Republicii Moldova, care dă dovadă de corectitudine și verticalitate. Vă mulțumim și Vă suntem recunoscători pentru că ne-aţi arătat, prin propriul exemplu, indispensabilitatea și importanța onoarei pentru om, a spiritului de sacrificiu pentru o viaţă mai mai bună şi mai demnă a poporului din care ne-am ridicat, lecţii pe care nu le vom uita și care ne vor ghida întreaga viaţă.

„Imperiile care fură libertatea unui POPOR, mai devreme sau mai târziu, MOR, iar Luptătorii pentru OM, NEAM şi ŢARĂ nu MOR niciodată”, ne-aţi spus Dumneavoastră. Vă vom urma în această luptă pentru Libertate, căci credem cu tărie în Dumneavoastră şi în idealul pe care îl reprezentaţi: de a trăi liberi într-o ţară unită și europeană!

Ne face o deosebită plăcere să Vă felicităm și Vă dorim să aveţi parte şi de acum încolo de multă sănătate, fericire, prosperitate, dragoste și noi succese în tot ceea ce vă propuneţi să realizaţi.

Vă susținem! Vă apreciem! Vă iubim!
SUNTEM MÂNDRI CĂ AVEM UN ASEMENEA PREȘEDINTE!
Să ne trăiţi mulţi ani fericiţi şi împliniţi, bogaţi în realizări, alături de familie, prieteni, colegi!

Sursa: PL.md

You may also like

Comments are closed.

By