Gata cu alergătura pe la diferite instituții. Agenții economici vor întocmi un singur raport

guvernul-republicii-moldova

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat elaborarea conceptului de „Raport Consolidat” adresat concomitent mai multor autorități ale statului. Conceptul în cauză trebuie să vizeze elaborarea unor rapoarte financiare, fiscale și statistice universale, unificate, care vor include datele aferente mai multor autorități către care în prezent raportează agenții economici. Solicitarea Premierului este adresată către Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică și Centrul de Guvernare Electronică, Grupul de Lucru fiind condus de Secretariatul Consiliului Economic.

Prin realizarea acestei reforme importante va avea loc simplificarea sistemului național de raportare. Astfel, va fi exclusă dublarea datelor din diferite rapoarte, precum și dublarea rapoartelor prezentate către diferite instituții; va avea loc comasarea unor rapoarte după natura acestora (de exemplu, toate taxele sociale sau impozitele indirecte într-un raport) indiferent de autoritatea beneficiară.

La moment, atât statul, cât și agenții economici suportă costuri duble pentru asigurarea proceselor de furnizare, colectare, prelucrare și stocare în paralel a informației de aceeași natură în cadrul diferitor instituții publice. Astfel, informația colectată, deseori, se dublează la mai multe instituții, iar sistemul de raportare este atât de complex, încât antreprenorilor începători le este dificil să perfecteze rapoartele corect și acest fapt îi impune să investească resurse financiare substanțiale în automatizarea proceselor de raportare sau în angajarea personalului suplimentar.

În rezultatul implementării acestui concept va fi redusă povara administrativă asupra sectorului privat, iar agenții economici vor economisi timpul alocat întocmirii și prezentării rapoartelor. Reforma va contribui la executarea principiilor „ghilotina” și „plus unu, minus doi”, prin eliminarea unor rapoarte care nu și-au demonstrat eficiența sau conțin informație care se dublează.

Conceptul dat deja se aplică în mai multe țări din UE, printre care Franța, Estonia și Finlanda. La fel, există o practică asemănătoare utilizată în Republica Moldova de către Biroul Național de Statistică, unde deja au fost comasate șase formulare statistice într-un formular unic.

Grupul de lucru instituit pentru elaborarea mecanismului legal și implementarea conceptului „Raport Consolidat” va prezenta conceptul până la 1 februarie 2014.

Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului

You may also like

Comments are closed.

By