RĂSPUNSURI // Ce a făcut BUMACOV în ultimii 4 ani ?

Bumacov

SINTEZA raportului de activitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în perioada anilor 2011-2014, prezentat de către Vasile Bumacov azi în faţa reprezentanţilor mass media din ţară

În ultimii 4 ani, sectorul agroindustrial a rămas un sector strategic al economiei naţionale. În anul 2013, agricultura a contribuit în Produsul Intern Brut cu 17,2 la sută; peste 27% din populaţie sunt antrenate în activităţi agricole, iar exporturile cu produse agricole au acumulat în PIB 41,2%.
Sectorul agroindustrial este singurul sector în economia naţională, cu balanţa comercială pozitivă, care a atins, în anul 2013, valoarea de peste 204,3 milioane USD. În anul 2013, au fost exportate produse agroindustriale în valoare de aproape 1 miliard USD.
În perioada de referinţă a fost caracterizată de un nivel înalt de mobilizare a resurselor financiare atât interne, cât şi externe, destinate dezvoltării, restructurării şi modernizării sectorului agroindustrial.
În 2011-2014, Guvernul a mobilizat din bugetul de stat şi cu suportul donatorilor care au contribuit la acesta, o valoare de cca. 2,2 miliarde lei. Aceste mijloace au fost utilizate pentru subvenţionarea producătorilor agricoli pe următoarele domenii:
1. stimularea creditării producătorilor agricoli;
2. asigurarea riscurilor;
3. înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
4. producerea legumelor pe teren protejat;
5. procurarea tehnicii şi utilajului agricol;
6. utilarea şi renovarea fermelor zootehnice;
7. procurarea animalelor de prăsilă;
8. dezvoltarea infrastructurii post-recoltare;
9. consolidarea terenurilor agricole;
10. irigarea terenurilor agricole.

O parte din aceste mijloace financiare au fost oferite de parteneri externi pentru diminuarea consecinţelor negative asupra producătorilor agricoli urmare a embargourilor şi calamităţilor naturale. În anul 2013, cu suportul Băncii Mondiale au fost oferiţi bani pentru compensarea pierderilor la porumb şi grâu producătorilor agricoli ce au fost afectaţi de seceta anului 2012, precum şi prevenirea reducerii efectivului de animale în cele mai afectate regiuni – în valoare totală de aproximativ 82 milioane lei pentru restabilirea producţiei (grâu şi porumb), iar în anul 2014 – se negociază oferirea a încă 140 milioane lei din partea Băncii Mondiale pentru acoperirea pierderilor suferite urmare a interdicţiilor la exportul producţiei agroalimentare.

Astfel, în anul 2013, au fost înregistrate, comparativ cu anul precedent, progrese semnificative, creşterea volumul producţiei agroalimentare cu 38,6%.
În perioada de referinţă, au fost implementate reforme administrative comprehensive vis-a-vis de instituţiile publice din sectorul agroindustrial, în special:
1) Crearea în 2010 a Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, responsabilă de subvenţii şi suport financiar,
2) Crearea în 2013 a Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, prin consolidarea instituţiilor responsabile de domeniul siguranţa alimentelor;
3) Crearea în 2012 a Centrul Informaţional Agricol, prin consolidarea întreprinderilor de stat responsabile de domeniul respectiv;
4) Crearea în 2013 a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului;
5) Crearea în 2010 a Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” (Filiera Vinului);
6) Lansarea în 2014 a Reprezentanţei FAO în Republica Moldova.

Integrarea economică cu UE a devenit o prioritate pe parcursul acestor ani. Ne dorim să avem acces la o piaţă cu peste 0,5 miliarde de consumatori. Este cunoscut faptul că 50 procente din acquis communitare revine agriculturii şi industriei alimentare, astfel urmând să aducem în concordanţă standardele de calitate şi siguranţă, sistemele de control etc.

Ministerul a contribuit la desfăşurarea şi finalizarea cu succes a negocierilor cu UE pe marginea a două Acorduri: Acordul de Asociere şi Acordul privind Zona de Liber Schimb.

Ajustarea sectorului agroindustrial al RM la cerinţele şi standardele UE nu ţine doar de armonizarea legislativă, dar presupune şi eforturi considerabile ce ţin de implementarea de facto a normelor tehnice, de securitate, tehnologice, standardelor, sistemelor de management şi control (HACCP, GAP, ISO), care necesită resurse financiare considerabile.

În acest context cea mai mare provocare pentru MAIA este de a sincroniza acţiunile şi de a aplica instrumentele de susţinere financiară (inclusiv: buget naţional, surse de la donatori, susţinerea EU) pentru a atinge obiectivele majore ale sectorului: creşterea competitivităţii, modernizarea şi restructurarea, suport pentru dezvoltarea mediului rural.

Pentru a obţine aceste rezultate, MAIA a revăzut abordarea strategică a sectorului, stabilindu-şi noi obiective de dezvoltare în Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală 2014-2020, ce presupune:
1. Creşterea competitivităţii agriculturii și industriei alimentare prin restructurarea și modernizarea pieţei;
2. Asigurarea gestiunii durabile a resurselor naturale în agricultură;
3. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei, pe parcursul ultimilor ani, am reuşit să obţinem susţinerea partenerilor de dezvoltare. Valoarea totală a proiectelor şi programelor de asistenţă externă negociate şi semnate în toată această perioadă constituie cca. 8,5 miliarde lei.

Cca 3,7 miliarde lei, din sursele negociate cu partenerii de dezvoltare, au fost repartizate beneficiarilor cu titll granturi şi credite preferenţiale.

You may also like

Comments are closed.

By