Comisia Electorală Centrală a stabilit modul de organizare a întîlnirilor electorale

cec

Comisia Electorală Centrală a stabilit condiţiile de organizare a întîlnirilor electorale cu alegătorii în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Astfel, candidaţii în alegeri sau persoanele de încredere ale concurenţilor pot organiza şi desfăşura adunări, mitinguri, întruniri publice cu alegătorii, respectînd următoarele condiţii:

să notifice autoritatea administraţiei publice locale, printr-o declaraţie prealabilă, despre desfăşurarea evenimentului;
să comunice din timp organelor abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică despre data, ora şi locul desfăşurării evenimentului;
evenimentele nu se vor organiza şi desfăşura în acelaşi loc şi concomitent de către doi sau mai mulţi concurenţi electorali. În cazul în care doi sau mai mulţi concurenţi electorali vor solicita desfăşurarea evenimentului pentru acelaşi loc şi oră, autoritatea publică locală va lua decizia ţinînd cont de acordul dat prin consens de toate părţile. Dacă, în urma discuţiilor, nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul de desfăşurare a întrunirii, prioritate la desfăşurarea acesteia o are solicitantul care a depus primul declaraţia prealabilă;
organele abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică şi să sporească numărul de colaboratori, după caz.

De asemenea, candidaţii în alegeri sau persoanele de încredere ale concurenţilor pot desfăşura întîlniri cu alegătorii în cadrul instituţiilor publice, cu condiţia ca acestea să se desfăşoare:

după o coordonare în prealabil cu organul de conducere al instituţiei publice;
fără a afecta activitatea de muncă a instituţiei publice;
în afara programului de lucru al instituţiei publice;
benevol, fiind interzisă obligarea funcţionarilor, elevilor, pacienţilor sau altor categorii de persoane să participe la ele.

CEC amintește că în conformitate cu art. 47 alin.(7) din Codul electoral, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, un minim de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii. Deciziile (dispoziţiile) respective sînt afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi sînt aduse la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile.

You may also like

Comments are closed.

By