ANUNȚUL CEC! Precizări referitor la procedura de modificare a listelor de candidaţi

cec
Comisia Electorală Centrală face anumite precizări referitor la procedura de modificare a listelor de candidaţi înregistrate în cursa electorală

În vederea aplicării uniforme de către concurenţii electorali a prevederilor Codului electoral în privinţa modificării listelor de candidaţi, Comisia Electorală Centrală face următoarele precizări.

În conformitate cu art. 80 din Codul electoral concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.

La fel, potrivit art. 46 alin.(6) concurentul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor. Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale pot opera orice modificări în listele înregistrate, cu respectarea acestui termen şi a prevederilor articolelor 79 şi 126. După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, precum şi în caz de deces al acestuia sau survenire a condiţiilor stabilite la art.13 alin.(2).

Analiza acestor prevederi arată că, pînă la 22 noiembrie 2014 inclusiv, concurentul electoral înregistrat la CEC poate efectua următoarele modificări:

  •  înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia şi desemnarea altui candidat;
  • modificări în scopul schimbării locului de ordine sau excluderii din lista înregistrată a unui candidat;
  • retragerea listei de candidaţi.

Reieşind din prevederile citate, numărul de candidaţi înregistraţi pe lista unui concurent electoral nu poate fi extins după data de 30 octombrie 2014.

 

You may also like

Comments are closed.

By