Plenul Parlamentului // Discursul premierului Leancă privind angajarea răspunderii Guvernului

leanca parlament

Prim-ministrul Iurie Leancă a ținut pe 25 septembrie un discurs în plenul Parlamentului privind angajarea răspunderii Guvernului pentru 7 proiecte de legi.

Vedeți mai jos discursul integral, publicat pe site-ul Guvernului:

„Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Stimați deputați,

Permiteţi-mi, înainte de toate, să vă felicit cu prilejul împlinirii a cinci ani de guvernare europeană şi democratică – o perioadă în care, deşi am trecut prin multe dificultăţi, am demonstrat că putem fi uniţi şi că putem obţine rezultate.

În dimineaţa zilei, stimați deputați, Guvernul Republicii Moldova şi-a angajat răspunderea pentru şapte legi, intrarea în vigoare a cărora nu mai rabdă amânare.

Mulțumesc conducerii Parlamentului, dumneavoastră, doamnelor şi domnilor deputaţi, şi le mulţumesc colegilor din Coaliţia pro-europeană pentru susţinere şi disponibilitatea de a vă reuni atât de prompt în această şedinţă.

În cele ce urmează, vă voi prezenta legile pentru care Guvernul a decis să îşi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului.

Primul proiect ține de rectificarea bugetului. Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Legii bugetului pentru anul 2014, fapt ce va permite achitarea compensațiilor în agricultură, procurarea păcurii pentru iarnă, suplinirea Fondului rutier și al celui ecologic.

Rectificarea bugetului a fost dictată de necesitatea ajustării încasărilor de granturi din partea UE pentru programele de suport bugetar din anul curent, identificarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe în baza Hotărârii Guvernului din 10 septembrie 2014, suplimentarea volumului fondului rutier conform Acordului de împrumut „Reabilitarea drumurilor în Moldova IV”, semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, şi procurarea de păcură pentru completarea rezervelor materiale de stat.

Al doilea subiect ține de angajamentele Guvernului față de producătorii şi procesatorii de fructe, legume şi struguri cu privire la instrumente folosite îi administrarea fiscală, cum ar fi măsurile de executare silită şi de asigurare a stingeri obligaţiei fiscale. Este vorba despre o vacanţă fiscală acordată la aproape 2 mii de producători, până pe 30 noiembrie anul curent.

Totodată, producătorilor și procesatorilor de legume, fructe și struguri nu li se vor aplica penalități pentru neplata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în perioada de până la 30 noiembrie.

În contextul acestor modificări, Ministerul Agriculturii va prezenta, în termen de 15 zile, Inspectoratului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină o listă a producătorilor și procesatorilor de legume, fructe și struguri.

Ţin să subliniez – stimați colegi – că bugetul de stat nu va fi afectat, deoarece în perioada de până la 30 noiembrie curent se suspendă doar măsurile de executare silită şi nu cele de achitare benevolă, fapt ce nu necesită modificări la legile bugetare.

Cel de-al treilea proiect prezentat astăzi prevede scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, care urmează să fie folosite ca materie primă pentru producerea altor mărfuri. Mecanismul de utilizare a acestei facilităţi fiscale va avea loc în modul stabilit de Guvern. Tipurile distilatelor obţinute pe bază de vin pentru care se prevede scutirea de accize au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului din 10 martie 2006.

Astfel, firmele care vor cumpăra sau prelucra distilatele pentru folosirea acestora ca materie primă la producerea altor mărfuri, urmează să obţină în prealabil autorizaţia de „utilizator final”, care va fi eliberată de instituţiile fiscale şi va fi valabilă pe o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Această modificare este dictată de acumularea stocurilor de vinuri din cauza embargoului parțial impus de Federaţia Rusă la producţia vinicolă moldovenească, stocuri care necesită să fie distilate. Modificarea vine să răspundă astfel solicitărilor din partea producătorilor de struguri şi este o măsură de ajutorare a sectorului.

Tot astăzi, cabinetul de miniştri a venit cu ajustări la cadrul legal cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare.

Astfel, am asigurat autoritățile competente din sistemul financiar-bancar, în special Banca Naţională a Moldovei, cu atribuţii legale suficiente pentru a interveni, în caz de necesitate.

Aceste propuneri derivă şi din urgentarea procesului de aplicare a recomandărilor misiunilor Băncii Mondiale şi ale structurilor internaţionale în domeniul datoriei publice, dar şi de evaluare a sectorului financiar al ţării, în conformitate cu cerinţele internaţionale.

Un alt proiect pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea se referă la unele măsuri privind reorganizarea S.A. „Termocom” într-o întreprindere eficientă și de tip modern. Proiectul va permite atragerea a 40 de milioane de dolari de la Banca Mondială.

Documentul a fost susţinut de colegii din Cabinetul de miniştri în scopul asigurării securităţii energetice, creării condiţiilor pentru prestarea stabilă a serviciilor de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Chişinău şi sporirii eficienţei întreprinderilor din sectorul termoenergetic al capitalei.

Totodată, Executivul şi-a asumat răspunderea pentru un proiect cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015. Documentul prevede neaplicarea taxei pe valoare adăugată şi accize la păcura importată până la 31 martie anul viitor, conform anumitor poziţii tarifare.

Proiectul a fost elaborat în vederea pregătirii economiei naţionale şi a sferei sociale către perioada rece a anului, având în vedere recentele evoluţii din regiune, precum şi în vederea asigurării securităţii energetice a Republicii Moldova.

Un ultim subiect prevede declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare, care sunt următoarele: Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coşniţa, Roşcani, Puhăceni, Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud şi Chircani-Zîrneşti, conform studiilor de fezabilitate şi proiectelor de execuţie.

Proiectul are ca scop implementarea cu succes a Activităţii de Reabilitare a Sistemelor Centralizate de Irigare a Proiectului „Tranziţia la Agricultura Performantă” din cadrul Programului COMPACT, finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei „Provocările Mileniului”.

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare amplasate pe râurile Nistru şi Prut vor contribui la reducerea sărăciei în Republica Moldova, odată ce vor creşte veniturile populaţiei din aceste localităţi, urmare a unei productivităţi agricole sporite.

Despăgubirile pentru bunurile imobile expropriate se vor efectua din sursele Programului COMPACT, iar finalizarea lucrărilor este preconizată pentru anul viitor.

Onorată asistenţă,

V-aţi putut convinge de importanţa acestor legi şi de nevoia de a le vedea funcţionale cât mai repede.

Le mulţumesc încă o dată colegilor din Guvern, din Parlament şi din Coaliţie pentru implicare şi efort în elaborarea acestui pachet de legi. Iar Dumneavoastră – stimați deputaţi – vă mulţumesc pentru prezenţa la şedinţa de astăzi şi asigurarea cvorumului necesar intrării în vigoare a legilor pentru care Guvernul şi-a angajat astăzi răspunderea.

Vă mulțumesc pentru atenţie!”

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By