MAEIE acuză Ministerul rus de Externe de FALS în declarații privind „blocada economică” a regiunii transnistrene

Ministerul-Externe-RM-sfm.md-studentfm.md_

În legătură cu difuzarea, pe 4 august 2014, de către Serviciul de presă al MAE al Federaţiei Ruse a unui comentariu cu privire la situaţia în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, Serviciul de presă al MAEIE face următoarele precizări:

Constatăm cu regret că, Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse prezintă situaţia actuală în procesul de reglementare într-o manieră tendenţioasă, bazându-se pe anumite fapte scoase din context şi îmbinându-le cu interpretări eronate. Remarcăm, de asemenea, că acest comentariu a fost publicat la scurt timp după difuzarea de către canalul rusesc „RTR” a unui reportaj care reflectă situaţia în regiunea transnistreană într-un mod denaturat şi care încearcă, într-o formă premeditată, să creeze o stare de frică şi îngrijorare în rândurile populaţiei. Subliniem că, insinuările vehiculate în acest reportaj nu au niciun temei real şi reprezintă, în esenţă, un exemplu elocvent de propagandă promovat cu insistenţă în ultima perioadă de mass-media rusească.

Observăm, de asemenea, că partea rusă continuă să promoveze teza falsă privind „blocada economică” a regiunii transnistrene. În acest caz, partea rusă confundă intenţionat acţiunile de „blocadă” cu problemele existente în sfera economică între cele două maluri ale Nistrului, generate de existenţa conflictului nesoluţionat, precum şi de lipsa de voinţă a partenerilor de la Tiraspol, susţinuţi de actori externi, de a avansa în procesul de negocieri. Această teză este uşor combătută chiar de datele prezentate public de către autorităţile din stânga Nistrului: în ultimele şase luni volumul exporturilor din regiune a crescut cu peste 70% în comparaţie cu aceeaşi perioada a anului trecut.

Promovarea cu insistenţă a ideii cu privire la „blocadă economică” devine şi mai stranie în contextul în care Federaţia Rusă aplică nejustificat elemente de restricţii comerciale în relaţiile cu Republica Moldova.

În acest context, reiterăm că Republica Moldova se pronunţă constant pentru depăşirea tuturor dificultăţilor prin intermediul unui dialog constructiv, cu respectarea standardelor şi angajamentelor internaţionale şi în conformitate cu principiile dreptului internaţional. Totodată, amintim că, prin declaraţia din 10 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a adresat Tiraspolului un nou apel la dialog în vederea soluţionării problemelor economice, apel rămas, de altfel, fără răspuns.

Cu referire la problematica prezenţei militare ruseşti, reiterăm consecvenţa poziţiei autorităţilor moldoveneşti cu privire la necesitatea finalizării retragerii forţelor militare ruse, inclusiv a stocurilor de muniţii de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Federaţiei Ruse şi prevederile Constituţiei ţării noastre. De asemenea, reiterăm importanţa transformării mecanismului actual de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională civilă cu mandat internaţional. Aceste poziţii sunt bine cunoscute şi vor fi promovate, în continuare, de Republica Moldova în cadrul mecanismelor existente de dialog, fiind aduse argumentele politice, juridice şi factologice necesare.

În concluzie, facem apel către Federaţia Rusă de a acţiona în conformitate cu statutul său de mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, precum şi cu poziţia sa oficială bazată pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. La rândul lor, autorităţile moldoveneşti rămân deschise spre dialog cu partea rusă pe întreg spectrul problemelor legate de relaţiile bilaterale şi soluţionarea conflictului transnistrean.

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By