ATENȚIE! De ASTĂZI SE MODIFICĂ itinerarul rutelor de microbuz din capitală

microbuze

Primăria municipiului Chişinău informează că, începând cu data de 25 august 2014, se modifică itinerarul rutelor de microbuz din capitală. Decizia de modificare a rutelor de transport public a fost luată pentru excluderea dublării liniilor de microbuz cu cele de troleibuz şi autobuz şi în baza studiului de consultanţă asupra Proiectului „Strategia de dezvoltare a transportului public în municipiul Chişinău pentru anii 2014 – 2025″, elaborat de Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău. Astfel, itinerarul rutelor se modifică după cum urmează:

Ruta nr. 101 „Or. Durleşti (str. Caucaz) – Piaţa Dimitrie Cantemir”:

Tur – în raza oraşului Durleşti: str. Caucaz, str. Nicolae Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă;

Retur – în raza or. Chişinău: str. H. Coandă, str. Columna, str. Mihai Viteazul, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, str. Caucaz.

Ruta nr. 107 „Com. Bubuieci (str. Serelor) – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)”

Tur – în raza com. Bubuieci: str. Serelor, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuiesci: str. Serelor.

Ruta nr. 108 „Or. Codru (str. Sihastrului) – str. Mesager”

Tur – în raza or. Codru: str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului (Î.P. „Vierul”).

Ruta nr. 111 „Com. Truşeni (str. V. Precup) – Piaţa „Dimitrie Cantemir”

Tur – în raza or. Truşeni: str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor, Piaţa „Dimitrie Cantemir”;

Retur – în raza urbei: Piaţa „Dimitrie Cantemir”, Calea Ieşilor, în raza or. Truşeni: str. 27 August, str. V. Precup.

Ruta nr. 117 „Satul Coloniţa (str. Stejarilor) – bd. Iu. Gagarin (Gara Feroviară)”

Tur – în raza s. Coloniţa: str. Stejarilor, str. Budeşti, str. Ştefan cel Mare, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. N. Milescu-Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Rîşcanu, str. Aerodromului, str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin;

Retur – în raza urbei: bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Andrei Doga, str. Aerodromului, str. Dumitru Râşcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza s. Coloniţa: str. Ştefan cel Mare, str. Budeşti, str. Stejarilor.

Remarcă: Circulaţia microbuzelor rutei nr. 117 este organizată cu intrarea, în orele de vârf (7.00 – 9.00 şi 16.00 – 18.00), pe str. Transnistria, până la Fabrica de sticlă.

Ruta nr. 118 „or. Sângera – bd. Iu. Gagarin (Gara Feroviară)”

Tur – în raza or. Chişinău: bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:

–         str. Ştefan cel Mare, str. Orheiului, str. Aerogării, str. Serghei Lazo, str. Chişinăului;

–         str. Tineretului, str. Chişinăului;

Retur - în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:

–         str. Chişinăului, str. Viilor, str. Aerogării, str. Orheiului, str. Ştefan cel Mare (până la intersecţie cu str. Izvorului);

–         str. Chişinăului, str. Tineretului;

în raza or. Chişinău: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin.

Ruta nr. 121 „Com. Bubuieci (str. Ştefan cel Mare) – str. Bucovina (Megapolis Mall)”

Tur - în raza com. Bubuieci: str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Bucovina;

Retur – în raza urbei: str. Bucovina, str. N. Milescu-Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare.

Ruta nr. 124 „Or. Durleşti (Uzina „Aschim”) – Piaţa „Pantelimon Halippa”

Tur – în raza or. Durleşti: str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo, str. Cărtuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă.

Ruta nr. 125 „Or. Durleşti (str. N. Testemiţeanu) – str. Mihai Viteazul”

Tur – în raza or. Durleşti: Str. N. Testemiţeanu, str. Livezilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piaţa „Dimitrie Cantemir”, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Livezilor, str. N. Testemiţeanu.

Ruta nr. 126 „s. Dumbrava (str. Ioan Botezătorul) – str. Mihai Viteazul”

Tur – în raza s. Dumbrava: str. Ioan Botezătorul, str. Durleşti, în raza urbei: şos. Balcani, str. Str. Liviu deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei. Str. Mihai Viteazul.

Retur – în raza urbei: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza s. Dumbrava: str. Durleşti, str. Ioan Botezătorul.

Ruta nr. 129 „or. Durleşti – str. Mihai Sadoveanu”

Tur – în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Rebaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. Mihai Sadoveanu;

Retur – în raza urbei: str. Mihai sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu.

Ruta nr. 131 „or. Vadul lui Vodă (plaja) – str. Grigore Ureche”

Tur – în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Budeşti, com. Tohatin, în raza or. Chişinău: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, în afara razei urbei: com. Tohatin, com. Budeşti, or. Vadul lui Vodă (plaja).

Notă: Microbuzele de pe ruta nr. 131 vor deservi, după un regim special, satul Văduleni.

Ruta nr. 135 „Com. Truşeni – Piaţa „Dimitrie Cantemir”

Tur – în raza com. Truşeni:

–         str. Dealul Morilor (magazin), str. 31 August 1989, str. Serghei Lazo, str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. V. Precup, str. 27 August;

–         str. Ştefan cel Mare (biserica), str. Dacia, str. Iu. Gagarin, str. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor;

Retur – în raza urbei: str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, în raza com. Truşeni itinerarul se divizează în două direcţii după cum urmează:

–         str. 27 August, str. V. Precup, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare, str. Gh. Madan, str. 31 August, str. Dealul Morilor (magazin);

–         str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. Frunze, str. Iu. Gagarin, str. Dacia, str. Ştefan cel Mare (biserica).

Ruta nr. 136 „or. Vatra – Piaţa „Dimitrie Cantemir”

Tur – în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, în raza or. Chişinău: Calea ieşilor;

Retur – în raza or. Chişinău, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea ieşilor, în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 137 „Com. Bubuieci (str. Şcolii) – str. Grigore Ureche”

Tur – în raza com. Bubuieci: str. Şcolii, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur – în raza urbei: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Colii.

Ruta nr. 140 „Com. Stăuceni – str. Bucovinei”

Tur – în raza com. Stăuceni: str. Botoşani, str. Nucarilor, str. Bisericii, str. A. Mateevici, str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. N. Milescu-Spătarul, str. Bucovinei;

Retur – în raza urbei: str. Bucovinei, str. N. Milescu-Spătarul, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Nucarilor, str. Botoşani.

Ruta nr. 148 „Com. Ciorescu – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)”

Tur – com. Ciorescu, în raza comunei Stăuceni: sat. Goianul Nou, staţia or. Cricova, staţia com. Stăuceni, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: staţia com. Stăuceni, staţia or. Cricova, satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.

Ruta nr. 151 „Satul Cheltuitori – com. Tohatin – str. Meşterul Manole”

Tur – sat. Cheltuitori, drumul spre com. Tohatin, în raza com. Tohatin: str. Ion Creangă, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Eminescu, traseul spre Chişinău, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole;

Retur – în raza urbei: str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza com. Tohatin, str. Mihai Eminescu, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, drumul spre satul Cheltuitori.

Ruta nr. 152 „Or. Cricova – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)”

Tur – în raza or. Cricova: întovărăşirea „Livada Fermecată”, str. Păcii, str. 31 August 1989, str. P. Ungureanu, şos. Chişinăului, în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza or. Cricova: şos. Chişinăului, str. P. Ungureanu, str. 31 August 1989, str. Păcii, întovărăşirea „Livada Fermecată”.

Ruta nr. 157 „Com. Floreni – bd. Iu. Gagarin”

Tur – în afara urbei: în raza com. Floreni, cu mun. Chişinău, or. Sângera, în raza urbei: şos. Munceşti, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin;

Retur – bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, şos. Munceşti, în afara razei urbei: or. Sângera, până la raza mun. Chişinău cu com. Floreni.

Ruta nr. 169 „Or. Codru (str. Potârnichii) – str. Maria Dragan”

Tur – în raza or. Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza or. Chişinău: str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, în raza or. Codru: Drumul Schinoasei, str. Potârnichii.

Ruta nr. 171 „Or. Vatra (Zona de odihnă) – str. Mihai Viteazul”

Tur – în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, str. Iu. Gagarin, str. Constructorilor, în raza urbei: str. Pruncul, şos. Balcani, Calea ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur – str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Pruncul, în raza or. Vatra: str. Constructorilor, str. Iu. Gagarin, str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 173 „Or. Codru (str. N. Turghenev) – Gara Auto Nord”

Tur – în raza or. Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur – în raza or. Chişinău: Calea Mosilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Ruta nr. 178 „or. Codru (str. Schinoasa Deal) – Gara Auto Nord”

Tur – în raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur – în raza or. Chişinău: Calea Moşilor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.

Ruta nr. 180 „Or. Durleşti (str. Nicolae Dimo) – Piaţa „Pan Halippa”

Tur – în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Pan Halippa;

Retur – în raza or. Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo.

Ruta nr. 190 „Com. Stăuceni – bd. Renaşterii Naţionale (Circul)”

Tur – în raza com. Stăuceni: str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur – în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Salcâmilor, str. C. Stamati, str. Ion Creangă, str. Constructorilor, str. Grătieşti, str. Păcii.

Ruta nr. 193 „satul Dumbrava (str. Drumul Vilelor) – or. Codru (str. Valea Apelor)”

Tur – în raza localităţii Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durleşti, în raza or. Chişinău: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. O. Ghibu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Eugen Coca, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor;

Retur – în raza or. Codru: str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Vl. Korolenko, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. O. Ghibu, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza localităţii Dumbrava: str. Durleşti, str. Drumul Vilelor.

Totodată, Primăria municipiului Chişinău informează despre finalizarea modificării reţelei rutelor de microbuz din municipiul Chişinău. Astfel, ultimele rute modificate sunt nr. 103, 108, 112, 115, 154, 165, 166, 175, 184, 186.

Noile rute modificate intră în vigoare pe etape, la 25 august, 6 septembrie şi 16 septembrie a.c. De asemenea, vor fi redeschise două rute de autobus: Nr. 19 care va face legătura dintre sectoarele Râşcani şi Botanica şi ruta Nr. 26 care va circula din sectorul Râşcani spre Buiucani.

În acelaşi context, municipalitatea va suplimenta până la 15 septembrie liniile de transport public din Chişinău cu 100 unităţi de mare capacitate, a câte 50 de troleibuze şi autobuze.

Totodată, afişarea orarelor de circulaţie pentru microbuzele de linie devine obligatorie. Informaţia respectivă va fi amplasată la staţiile terminus, cât şi în interiorul unităţilor de transport. Orarele de circulaţie propuse de municipalitate conţin ora de pornire la linie, traseul staţie cu staţie, minutul de sosire în fiecare staţie, precum şi intervalul de timp necesar a fi parcurs de la staţia terminus până la staţia care aşteaptă pasagerul. Acelaşi orar va fi impus petru toate tipurile de transport public municipal.

De asemenea, cetăţenii care au propuneri privind modul de optimizare a rutelor de microbuz se pot adresa la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie: tel 0-22-20-46-61, 0-22-20-46-62, 0-22-20-46-80 sau pe e-mail: dirtrans@mail.md, drp@pmc.md. Vor fi examinate toate solicitările care vor parveni din partea comunităţii cu excepţia accesului microbuzelor în perimetrul zonei centrale cât şi pe principalele artere ale capitalei, care contravin Strategiei de dezvoltare a transportului public în municipiul Chişinău pentru anii 2014 – 2025.

Pentru optimizarea transportului public municipal, ulterior urmează a fi deschise câteva linii de microbuz care vor face legătura dintre oraş şi suburbii, inclusiv o linie inelară care va asigura conexiunea între nodurile de transport din capitală.

Costurile serviciilor de transport vor fi evaluate în timpul, cât şi după implementarea modificărilor propuse, iar tarifele nu vor fi majorate. Numărul unităţilor de transport pe care îl vor putea folosi călătorii pentru a se deplasa în diferite puncte, va fi cunoscut după ce va fi pusă în aplicare reţeaua de transport reorganizată.

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By