STATISTICĂ // Care este durata medie de viață a moldovenilor

batrin

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2013.

Începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 75,6 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,4 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

Figura nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2000-2013 (ani)

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 7,5 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, în anul 2013, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost cu 3,3 ani mai mare decât a celor din mediul rural, atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei.

Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste

Vîrsta, ani

Total

Urban

Rural

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

                                                                    2013

0

71,85

68,05

75,55

74,01

70,08

77,60

70,53

66,76

74,29

15

57,84

54,01

61,54

59,98

56,11

63,48

56,52

52,68

60,36

30

43,33

39,66

46,84

45,37

41,63

48,71

42,10

38,43

45,69

45

29,61

26,41

32,53

31,50

28,21

34,32

28,51

25,31

31,47

60

17,87

15,72

19,58

19,26

17,00

21,03

17,16

14,98

18,80

65

14,73

13,10

15,92

15,95

14,28

17,16

14,19

12,44

15,33

                                                                    2012

0

71,12

67,24

74,99

73,51

69,30

78,00

69,55

65,78

73,46

15

57,17

53,26

61,05

59,35

55,22

63,73

55,70

51,85

59,70

30

42,73

39,04

46,35

44,81

40,81

49,04

41,34

37,75

45,01

45

29,18

25,97

32,19

31,08

27,49

34,82

27,93

24,85

30,92

60

17,61

15,54

19,32

18,91

16,47

21,50

16,78

14,75

18,42

65

14,53

12,96

15,73

15,63

13,65

17,77

13,85

12,31

14,98

                                                                     2011

0

70,88

66,82

74,92

73,24

69,10

77,15

69,45

65,51

73,56

15

56,97

53,05

60,83

59,16

55,21

62,83

55,64

51,80

59,60

30

42,53

38,83

46,12

44,61

40,83

48,08

41,28

37,68

44,93

45

29,01

25,84

31,94

30,94

27,71

33,78

27,88

24,79

30,85

60

17,38

15,30

19,04

18,78

16,65

20,51

16,64

14,62

18,26

65

14,30

12,67

15,49

15,60

13,95

16,83

13,66

12,08

14,81

                                                                     2010

0

69,1

65,0

73,4

72,0

67,8

76,3

67,4

63,4

71,7

15

55,3

51,2

59,4

58,1

53,9

62,1

53,6

49,7

57,8

30

40,9

37,1

44,8

43,6

39,7

47,4

39,3

35,6

43,2

45

27,7

24,6

30,7

30,0

26,7

33,1

26,3

23,4

29,3

60

16,6

14,8

18,2

18,3

16,3

20,1

15,8

14,0

17,3

65

13,6

12,1

14,8

15,2

13,7

16,4

12,8

11,4

14,0

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Sursa: statistica.gov.md

You may also like

Comments are closed.

By