Modificări la Regulamentul circulaţiei rutiere pentru transportatorii, care traversează frontiera vamală în regim prioritar

indicatoare vama

La iniţiativa Serviciului Vamal, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat în cadrul şedinţei de ast[yi a Guvernului modificările la Regulamentul circulaţiei rutiere. Conform modificărilor se introduce un nou indicator de informare, care vine să faciliteze traficul transfrontalier de mărfuri în contextul implementării de către Serviciul Vamal a procedurilor simplificate de vămuire.

Noul indicator va fi instalat în imediată apropiere a punctelor de trecere a frontierei şi va informa participanţii la trafic privind regimul prioritar de traversare a frontierei pentru titularii procedurilor simplificate. În aceste condiţii, transportatorul la intrare în zona de control vamal se va orienta exact pe banda corespunzătoare, fără a staţiona în rînd.

De regimul prioritar de traversare a frontierei beneficiază transportatorii care fac parte din sistemul de pre-declarare electronică TIR-EPD şi Agenţii economici autorizaţi (Authorised Economic Operator).

Conform reglementărilor vamale, aceste categorii de agenţi economici au dreptul de a traversa frontiera în regim prioritar, fiind supuşi unui număr redus de controale şi formalităţi. Facilităţile respective se aplică faţă de companiile cu un nivel sporit de credibilitate şi au ca scop promovarea conformării voluntare la respectarea legislaţiei vamale.

Completarea în cauză va contribui la fluidizarea procedurii de traversare a frontierei, evitarea aglomerărilor din posturile vamale şi sectoarele aflate în proximitatea acestora, ceea ce în final va îmbunătăţi indicatorii de performanţa la capitolul traficul transfrontalier.

Actualmente circa 60 de agenţi economici beneficiază de proceduri vamale simplificate şi pot solicita traversarea frontierei în regim prioritar, conform Regulamentului Serviciului Vamal.

moldova24.info, cu referire la Serviciul Vamal al RM

You may also like

Comments are closed.

By