Vladimir Putin către SUA: Nu e bine să citeşti scrisorile altora

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë çàñåäàíèå â Êèñëîâîäñêå

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat drept „ciudată” reacţia Washingtonului la scrisoarea sa adresată liderilor europeni cu privire la situaţia din Ucraina, menționând că „nu este bine să citeşti scrisorile altora”.

„Nu le-am scris lor, ci consumatorilor de gaze naturale din Europa. Toți s-au obișnuit cu faptul că prietenii noștri americani trag cu urechea, dar nu este frumos să trageți cu coada ochiului”, a spus Vladimir Putin.

Totodată, liderul rus a menționat că, dacă e să vorbim serios, atunci formula de calcul a prețurilor la gaze a fost trecută în contractele oficiale dintre cele două țări în 2009 și de atunci nu a fost operată nicio schimbare.

În replică la această scrisoare, Departamentul de Stat al SUA a cerut Rusiei să nu politizeze problema prețurilor la gaze pentru Ucraina.

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By