Statistica DOSARELOR privind evenimentele din APRILIE 2009

2009

În rezultatul instrumentării cauzelor penale în privinţa persoanelor care au participat activ la dezordini în masă, însoţite de devastarea sediilor edificiilor puterii centrale ale Republicii Moldova – Preşedinţia şi Parlamentul (art.285 CP), la comiterea actelor de huliganism (art.287 CP), la sustrageri deschise a bunurilor din aceste edificii – jafuri (art.187 CP) au fost:

– Pornite – 102 cauze penale din această categorie
– Expediate în judecată – 31 cauze penale în privinţa a 43 de persoane
– Urmărirea penală a fost suspendată în 3 cauze penale în privinţa a 6 persoane care se eschivează de la organul de urmărire penală (4 dintre care sunt minori).
– Urmărirea penală a fost încetată în 68 de cauze penale în privinţa a 178 persoane, inclusiv pe motiv de împăcare a învinuiţilor cu reprezentanţii statului.

Pentru comiterea infracţiunilor de dezordini în masă şi jafuri, instanţele de judecată au pronunţat 18 sentinţe în privinţa a 27 persoane, şi anume:
• Condamnări în 8 cauze penale în privinţa a 13 persoane
• Achitări – 1 cauză penală în privinţa unei persoane
• A fost încetat procesul penal în 9 cazuri în privinţa 13 persoane

Procurorii cercetează şi infracţiunile săvîrşite de reprezentanţii autorităţilor publice contra protestatarilor şi altor persoane, catalogate ca exces de putere, tortură etc., comise după evenimentele din aprilie 2009.

Astfel, au fost înregistrate şi examinate, în special de procuratura militară Chişinău şi procuratura mun.Chişinău, 108 sesizări cu privire la infracţiuni. În 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat.

Din numărul total al plîngerilor:

– în 71 cazuri au fost pornite cauze penale (42 – tortură, 19 – exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 10 – alte categorii de infracţiuni)
– 28 dosare în privinţa a 47 colaboratori de poliţie au fost finalizate şi expediate în judecată.
– procurorii au solicitat şi, ca urmare, au fost suspendaţi provizoriu din funcţie 14 colaboratori ai MAI, iar pe moment, această măsură procesuală de constrîngere a rămas a fi aplicată doar în privinţa a 9 învinuiţi, deoarece la contestarea aplicării acesteia, instanţele de judecată au satisfăcut plîngerile a 5 poliţişti.
– în restul cazurilor, urmărirea penală fie a fost încetată din lipsa elementelor constitutive ale infracţiunilor, fie a fost suspendată pe motiv că nu a fost posibil de stabilit identitatea persoanelor care au acţionat ilegal, fiind cu cagule pe cap.

În rezultatul examinării acestor categorii de infracţiuni, instanţele de judecată:
• au condamnat 29 poliţişti,
• au achitat 34 poliţişti,
• au încetat procesul penal în privinţa 4 poliţişti.

În prezent, pe rolul instanţelor de fond se află la examinare 4 cauze penale în privinţa a 6 poliţişti, în instanţe de apel – 7 cauze în privinţa a 12 persoane şi în instanţa de recurs – 5 cauze penale în privinţa a 9 poliţişti.

Printre dosarele aflate în examinarea instanţelor de judecată se află cauzele penale vizînd acţiunile ilegale ale unor persoane cu funcţii de răspundere şi colaboratori ai organelor de drept:

– Perju Ion – învinuit de comiterea depăşirii atribuţiilor de serviciu şi vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii care a provocat decesul lui Valeriu Boboc. Prin sentinţa Judecătoriei sect.Buiucani din 24 decembrie 2013, Perju a fost achitat pe toate capetele de acuzare. Procuratura Generală, care a solicitat condamnarea învinuitului la 14 ani de detenţie cu privarea de dreptul de a activa în organele MAI pe un termen de 5 ani, a contestat sentinţa de achitare a lui Perju, urmînd Curtea de Apel să se pronunţe pe acest caz.

– Papuc Gheorghe şi Botnari Vladimir – învinuiţi de neglijenţă în serviciu, soldată cu decesul lui Valeriu Boboc şi cu alte urmări grave. Procurorii au contestat la Curtea de Apel sentinţa Judecătoriei sect.Centru prin care ambii figuranţi au fost achitaţi pe toate capetele de acuzare.

– Iacob Gumeniţă – învinuit de depăşirea atribuţiilor de serviciu de către colaboratorii de poliţie în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Cauza penală se află pe rol în Judecătoria sect.Buiucani, care, deocamdată, nu a pronunţat verdictul.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale

You may also like

Comments are closed.

By