ANUNŢ: Vameşii vor activa ÎN REGIM SPORIT. Află de ce

vama

În zilele de odihnă, 1-4 mai, colaboratorii vamali vor activa în regim sporit.

Potrivit statisticii vamale, în zilele de odihnă numărul traversărilor a frontierei de stat sporeşte considerabil. Dat fiind faptul unei perioade mai lungi a zilelor de odihnă cuprinse în intervalul 1-4 mai, pentru prevenirea aglomerărilor din posturile vamale de frontieră și oferirea serviciilor de calitate cetățenilor, Serviciul Vamal a dispus o serie de acțiuni adiționale, menite să asigure un control eficient şi simplificat în posturile vamale amplasate la frontieră, astfel încît să evite formarea rândurilor de persoane şi a mijloacelor de transport, precum şi să reducă timpul de aşteptare în posturile vamale.

În acest sens, pentru a preîntâmpina aglomerările, controlul efectuat de către colaboratorii vamali va fi unul simplificat la maximum, bazat pe analiza de risc. Mai mult, va fi suplimentat numărul colaboratorilor vamali în toate posturile vamale de frontieră, în special pe sensul de ieșire din țară. Totodată în cazul în care va fi atestat un număr sporit de mijloace de transport. Fluxul de persoane şi mijloace de transport va fi monitorizat 24 din 24 ore şi, în cazul în care se vor înregistra creşteri semnificative a numărului de călători și mijloace de transport, colaboratorii vamali aflați în rezervă vor fi repartizați în funcție de necesitate, iar traficul va fi redirecționate pe alte piste de control vamal. .

Suplimentar, în vederea facilitării vămuirii mărfurilor, pe toată durata zilelor de odihnă 1-4 mai, la indicaţia Directorului general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, birourile şi posturile vamale vor asigura activitatea conform cerințelor.

Posturile vamale interne vor activa în regim de lucru optim, şi vor asigura vămuirea mărfurilor importate sau destinate exportului. Măsurile respective vor fi corelate cu volumul traficului de mărfuri şi persoane precum şi necesităţile de serviciu.

Reamintim că din iulie 2013, Serviciul Vamal a extins programul de lucru a mai multor posturi vamale interne de la orele 8:00 pînă la orele 18:00, creând toate condiţiile necesare pentru a vămui mărfurile în zile şi orele convenabile, conform cerinţelor procesului de producere şi de livrare a mărfii. În acest sens, a fost aprobat un nou grafic de lucru a celor mai solicitate posturi vamale. Reiterăm, că în vederea asigurării colaborării eficiente între Serviciul Vamal şi societatea civilă, sporirea transparenţei în activitatea zilnică, linia anticorupție a Centrul de Apel (Call Center) a Serviciului Vamal cu numărul unic de telefon +373 22 574 111 va funcționa în regim non-stop.

moldova24.info, cu referire la Serviciul Vamal

You may also like

Comments are closed.

By