Procuratura Generală insistă să fie înăsprite sancţiunile pentru pornografia infantilă

internet

Potrivit unui studiu realizat de Procuratura Generală, anul trecut au fost pornite 74 cauze penale privind infracţiunile cibernetice, ce constituie o creştere substanţială, comparativ cu anii trecuţi, cînd numărul acestora era în medie de 32 cauze. Faptele examinate în cadrul cauzelor investigate în anul 2013 au fost calificate potrivit Codului penal, drept: pornografie infantilă, violarea dreptului la secretul corespondenţei, fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor de plată false, frauda informatică, acces ilegal la reţele şi sisteme de telecomunicaţii ş.a.

clip_i

Două soluţii adoptate de procurori pe o cauză penală de pornografie infantilă, întemeiate pe prevederile art.55 din Codul penal, au fost intens mediatizate şi criticate. Verificînd cu titlu ierarhic materialele cauzei, Procurorul General a dispus anularea soluţiilor aplicate şi reluarea urmăririi penale, în scopul asigurării anchetei complexe, cu acumularea probatoriului necesar pentru sancţionarea dură a vinovaţilor de încălcarea legii.

Procurorul General a emis un ordin prin care a dispus tuturor procurorilor să raporteze în decurs de 24 de ore, despre infracţiunile în domeniul informaţional şi de telecomunicaţii. Informaţiile prezentate vor fi monitorizate permanent, pentru a asigura procesul de investigare eficientă a infracţiunilor cibernetice și în scopul uniformizări practicii de aplicare a legislaţiei.

În conformitate cu Ordinul interdepartamental privind aprobarea Planului comun de Acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice pe anii 2013-2015, Procuratura Generală a elaborat şi avizat mai multe iniţiative de ajustare a legislaţiei naţionale la prevederile actelor internaţionale în domeniu. Un accent aparte este pus pe necesitatea urgentării modificării prevederilor art.2081 din Codul penal (pornografie infantilă), în vederea agravării răspunderii penale pentru această infracţiune, precum şi pe modificarea cadrului legislativ conex, cu scopul de a stabili suficiente mecanisme legale pentru blocarea difuzării informaţiilor interzise de lege și a proteja copiii de informaţiile care îi pot influenţa negativ.

Concomitent, în cadrul Procuraturii Generale sînt întreprinse măsuri organizatorico-administrative, menite să sporească calitatea investigaţiilor şi responsabilitatea procurorilor specializaţi în domeniul combaterii criminalităţii cibernetice, precum şi să asigure colaborarea eficientă a procuraturii cu instituţiile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi partenerii de peste hotare.

moldova24.info, cu referire la Serviciul de presă al Procuraturii Generale

You may also like

Comments are closed.

By