Bilanţ îngrijorător: copiii din Moldova – infractori şi victime

delicventa_juvenila

Procuratura Generală a efectuat un studiu privind delicvenţa juvenilă. Astefl, potrivit procurorilor, circa 80-85 la sută din infracţiunile comise de minori sunt cele patrimoniale. Într-un număr mai mic, dar se comit de către minori şi infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, infracţiuni privind ordinea publică, violuri, infracţiuni legate de droguri, etc.

Astfel, în anul 2013, în privinţa minorilor au fost pornite 2143 urmăriri penale. Cercetările au fost terminate în 1776 cauze în privinţa a 2037 infracţiuni comise de minori. În instanţa de judecată cu rechizitoriu au fost trimise 790 cauze penale vizînd comiterea a 1015 infracţiuni, în 2 cauze s-a dispus suspendarea condiţionată a urmăririi penale, iar în 984 cauze penale în privinţa 1020 infracţiuni urmărirea penală a fost încetată, inclusiv 96 din lipsa în acţiunile minorilor a faptului sau elementelor infracţiunii, iar majoritatea pe motiv de nereabilitare: urmare a împăcării părţilor sau cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ.

Pe parcursul perioade de raport au fost reţinuţi 35 minori, arestul preventiv fiind aplicat în privinţa a 24 minori.

Analiza situaţiei privind asigurarea protecţiei copilului împotriva infracţiunilor constată indici statistici în scădere vizînd numărul copiilor victime ale infracţiunii.

Astfel, în anul 2013 victime ale infracţiunilor au fost 892 copii, în timp ce în 2012, faţă de copii au fost comise 1319 infracţiuni. În pofida acţiunilor întreprinse de autorităţi, se atestă o anumită creştere a numărului copiilor victime ale abuzului sexual în familie: în 2013 copiii au fost abuzaţi sexual în familie în 33 cazuri (în 2012-25 cazuri).

Procurorii constată lipsa unei reţele adecvate de servicii de resocializare şi reabilitare a copiilor victime ale abuzului şi violenţei. Această activitate continuă să rămînă preponderent pe seama organizaţiilor neguvernamentale, care acordă sprijin şi asistenţă psihologică profesională, însoţită şi de plasament provizoriu a copiilor aflaţi în dificultate. Autorităţile responsabile continuă să aibă restanţe la acest capitol, procurorii fiind determinaţi să sesizeze permanent domeniile şi problemele ce necesită atenţie sporită.

moldova24.info cu referire la Serviciul de presă al Procuraturii Generale

You may also like

Comments are closed.

By