Scrisoare deschisă privind sistarea ilegală a emisiei Jurnal TV

Jurnal

Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
Distribuitorilor de servicii din Republica Moldova;
Instituţiilor şi autorităţilor de stat şi de drept;
Instituţiilor şi reprezentanţelor statelor străine din Republica Moldova.

Scrisoare deschisă

privind sistarea imediată a acţiunilor ilegale şi discriminatorii

ÎCS Jurnal de Chişinău Plus SRL, titulara postului de televiziune Jurnal TV constată, cu îngrijorare, că în ultima perioadă de timp postul nostru de televiziune a fost exclus din lista canalelor retransmise de unii distribuitori, iar la unii – a fost permutat într-un pachet de servicii mai scump. În legătură cu aceste acţiuni Jurnal TV atenţionează distribuitorii de servicii care exclud postul nostru de televiziune din grila de programe retransmise sau transferă canalul dintr-un pachet mai ieftin în unul mai scump despre faptul că asemenea acţiuni sunt ilegale şi contravin următoarelor prevederi obligatorii:

• art.29 alin.(5) din Codul audiovizualului, care stabileşte că distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii vor include cu titlu gratuit în ofertele lor serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici şi, după posibilitate, ale radiodifuzorilor locali;

• art.1 şi 2 din decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.68 din 03.07.2009 cu privire la includerea în ofertele canalelor retransmise a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor autohtoni, Monitorul Oficial 115-117/566 din 24.07.2009, potrivit cărora distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se obligă să includă în ofertele lor serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor autohtoni, iar în cazul divizării în pachete a ofertelor distribuitorilor de servicii, serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor autohtoni se vor include în pachetul social (de bază);

• art.1 şi 2 din decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.41 din 30.03.2010 cu privire la condiţiile retransmisiei serviciilor de programe, Monitorul Oficial nr.64-65/245 din 30.04.2010, potrivit cărora se obligă distribuitorii de servicii să includă cu titlu gratuit în ofertele de servicii programele radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova în cazul în care aceştia le oferă gratuit, iar în cazul în care ofertele distribuitorilor de servicii sînt divizate în pachete, serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor fi incluse în pachetul social (de bază);

• condiţiilor autorizaţiei de retransmitere, în baza cărora distribuitorii activează, prin care s-a dispus retransmiterea postului de televiziune Jurnal TV, pentru încălcarea căreia distribuitorul de servicii riscă să fie sancţionat în baza art.38 alin.(2) lit.e) din Codul audiovizualului;

• prevederilor contractelor bilaterale semnate între distribuitorii de servicii şi postul nostru de televiziune, pentru încălcarea cărora distribuitorul riscă sancţiuni pecuniare.

Menţionăm că Jurnal TV nu a modificat condiţiile de colaborare cu niciunul din distribuitorii de servicii, acordă semnalul gratuit şi, în unele cazuri, a pus la dispoziţia distribuitorilor de servicii echipamentul necesar captării şi retransmiterii postului nostru, fiind excluse, din start, oricare insinuări vizavi de presupusa noastră culpă.

Dat fiind ilegalitatea flagrantă a acţiunilor distribuitorilor de servicii, avînd în vedere înscrierea acestor acţiuni în şirul mai larg de acţiuni întreprinse de unele autorităţi de stat care acţionează la comanda afaceristului-politician Vladimir Plahotniuc în direcţia făţişă de a exclude postul Jurnal TV din lista posturilor retransmise în mod obligatoriu pe teritoriul ţării, care confirmă astfel afirmaţiile unor exponenţi ai societăţii civile, jurnalişti şi deputaţi despre directiva venită de la Serviciul de Informaţie şi Securitate şi implicarea acestui organ, cerem:

• Consiliului Coordonator al Audiovizualului – implicarea imediată în vederea determinării necondiţionate a distribuitorilor de servicii să retransmită în mod obligatoriu postul de televiziune Jurnal TV cu includerea lui în pachetele de tip „social”;

• Distribuitorilor de servicii – includerea imediată a postului de televiziune Jurnal TV în lista posturilor retransmise obligatoriu în pachetele de tip „social”;

• Instituţiilor de stat şi de drept – implicarea activă în vedere sistării acţiunilor coordonate şi intenţionate întreprinse de persoane şi autorităţi, menirea cărora este de a exclude postul Jurnal TV de pe piaţa media din Republica Moldova;

• Instituţiilor şi reprezentanţelor statelor străine din Republica Moldova – implicarea activă pentru a nu admite lichidarea de pe piaţa media a postului Jurnal TV şi limitarea libertăţii de exprimare în ţara noastră.

Cu respect,

Adrian Gîţu
Director general

You may also like

Comments are closed.

By