Republica Moldova este lider în regiune în controlul tuberculozei şi HIV/SIDA

HIVandAIDSSymptoms

O apreciere în acest sens a făcut reprezentantul special al Secretarului General ONU pentru HIV/SIDA în Europa de Est şi Asia Centrală, Michel Kazatchkine în cadrul unei întrevederi cu viceprim-ministrul Tatiana POTÎNG. Michel Kazatchkine a felicitat Guvernul RM pentru succesele înregistrate în controlul tuberculozei şi a infecţiei HIV/SIDA.

„Republica Moldova este un exemplu în întreaga regiune în stabilirea parteneriatelor între sectorul guvernamental şi societatea civilă, precum şi implementarea programelor de reducere a riscurilor în penitenciare”, a menționat oficialul.

La rândul său, Tatiana POTÎNG a menţionat importanţa protecţiei sociale a grupurilor vulnerabile în procesul elaborării noilor programe naţionale privind controlul tuberculozei şi HIV/SIDA. Vicepremierul a salutat ideea reprezentantului Secretariatului General ONU, pentru ca statele din regiune să elaboreze o adresare colectivă către potenţialii donatori pentru obținerea finanţării programelor naţionale pe perioada următorilor 2 -3 ani.

În cadrul discuţiei au fost trecute în revistă unele prevederi ale Programului național de control HIV/SIDA, extinderea serviciilor de reducere a riscurilor în cadrul controlului HIV precum şi antrenarea mai activă a sectorului neguvernamental în prestarea acestor servicii. Michel Kazatchkine se află în Moldova cu prilejul participării la Conferinţa Naţională HIV/SIDA 2013 care se desfăşoară în perioada 16 – 18 decembrie la Chişinău.

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By