Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii cu România a Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei

actul-unirii-basarabiei

29 decembrie, istoricul zilei

- 1541 -

Isabela, văduva lui Ioan Zabolya, restituie lui Ferdinand de Habsburg coroana regală şi îi cedează cîteva cetăţi şi oraşe în Ungaria şi Transilvania 

La 29 decembrie 1541 Isabela, văduva lui Ioan Zabolya (voievod al Transilvaniei cu pretenţii la tronul Ungariei), restituie lui Ferdinand de Habsburg coroana regală şi îi cedează cîteva cetăţi şi oraşe în Ungaria şi Transilvania.

- 1610 -

Începe campania lui Gabriel Bathory, principe al Transilvaniei, împotriva lui Radu Şerban, domn al Munteniei

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613) Radu Şerban, domn al Munteniei, frescă în Biserica Domneasca din Tirgoviste, sec.XVII
Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613) Radu Şerban, domn al Munteniei, frescă în Biserica Domneasca din Tirgoviste, sec.XVII

La 29 decembrie 1610 începe campania lui Gabriel Bathory, principe al Transilvaniei, împotriva lui Radu Şerban, domn al Munteniei. Oastea transilvăneană pătrunde prin pasul Bran în Muntenia şi înaintează spre Tîrgovişte, prăpădind şi arzînd satele străbătute. Radu Şerban se refugiază în Moldova.

Gabriel Báthory (în maghiară Gábor Báthory) (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea) a fost principe al Transilvaniei între 1608-1613, ultimul principe din familia Báthory. Timpul domniei sale a fost caracterizat de instabilitate permanentă. Prin modul său agresiv de guvernare şi atitudinea sa imorală şi-a făcut mulţi duşmani în rîndul nobilimii ardelene. Odată cu ocuparea oraşului liber Sibiu şi-a atras şi împotrivirea saşilor. Din cauza războaielor pornite împotriva Munteniei a stîrnit mînia Porţii Otomane. Gabriel Bethlen l-a susţinut la început şi l-a ajutat în obţinerea domniei. Văzînd însă caracterul lui Gabriel Báthory şi influenţa sa negativă asupra ţării, Gabriel Bethlen a pornit cu ajutor turc şi muntenesc împotriva lui Gabriel Báthory. Pentru a-şi salva tronul, Gabriel Báthory a fost gata să predea Oradea turcilor, dar a fost asasinat.

- 1819 -

Drept rezultat al intervenţiei lui I.N.Inzov, ţarul Alexandru I emite un decret prin care acordă colonoştilor bulgari din Basarabia ţaristă drepturi şi privilegii deosebite

La 29 decembrie 1819 drept rezultat al intervenţiei lui I.N.Inzov, ţarul Alexandru I emite un decret prin care acordă colonoştilor bulgari din Basarabia ţaristă drepturi şi privilegii deosebite.

- 1819 -

în funcţia de membru superior al Oficiului coloniştilor străini din Basarabia ţaristă este numit, prin decret imperial rus, epitropul coloniştilor bulgari din Basaabia ţaristă, rotmistrul D.Vatikoti

La 29 decembrie 1819 în funcţia de membru superior al Oficiului coloniştilor străini din Basarabia ţaristă este numit, prin decret imperial rus, epitropul coloniştilor bulgari din Basaabia ţaristă, rotmistrul D.Vatikoti.

- 1910 -

Are loc demisia guvernului liberal prezidat de Ionel I.C.Brătianu

La 29 decembrie 1910 are loc demisia guvernului liberal prezidat de Ionel I.C.Brătianu. Se formează un nou guvern conservator în frunte cu Petre Carp.

- 1918 -

Este emis Decretul pentru exproprierea pămîntului în vechea Românie

La 29 decembrie 1918 este emis Decretul pentru exproprierea pămîntului în vechea Românie. Conform acestuia, pînă în martie 1919, au fost declarate expropriate 2.224.588 hectare şi date în arendă obştilor de ţărani.

- 1919 -

Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii cu România a Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei

La 29 decembrie 1919 Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii cu România a Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei (precizare: Basarabia ţaristă).

- 1930 -

Are loc recensămîntul general al populaţiei României interbelice

La 29 decembrie 1930 are loc recensămîntul general al populaţiei României interbelice potrivit căruia numărul total al locuitorilor ţării era de 18.052.896, din care 8.870.778 (49,1%) bărbaţi şi 9.182.118 (50,9%) femei. România situîndu-se astfel pe locul 8 în Europa, după numărul populaţiei, şi pe locul 10 după suprafaţa teritorială 295.049 km2. Potrivit structurii etnice a populaţiei, situaţia era următoarea: români – 71,9%; unguri, inclusiv secui – 7,9%; germani (saşi din Transilvania, şvabi din Banat şi Crişana, precum şi grupurile de germani din Bucovina şi Basarabia) – 4,1%; evrei – 4%; ucraineni, ruteni – 3,2%; ruşi – 2,3%; bulgari – 2%; ţigani 1,5%; turci – 0,9%; găgăuzi – 0,6%; cehi, slovaci – 0,3%; albanezi, armeni, huţani – sub 0,1%; alte neamuri – 0,3%; neidentificaţi – sub 0,1%.

- 1933 -

Prim-ministrul român Ion Gheorghe Duca este asasinat de legionari pe peronul gării Sinaia, România

La 29 decembrie 1933 prim-ministrul român Ion Gheorghe Duca este asasinat de legionari pe peronul gării Sinaia, România.

Sursa: istoria.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By