20 C
Chișinău
Thursday, April 22, 2021

Ce se va decide astăzi la şedinţa Guvernului

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img
1. Cu privire la cadre

 
2. Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020

dl A.Usatîi
3. Cu privire la completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006

dl A.Usatîi
4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni

dna V.Buliga
5. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din           13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

dna V.Buliga
6. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008

dna V.Buliga
7. Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014

dna V.Buliga
8. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică

dl V.Lazăr
9. Pentru aprobarea proiectului de lege privind energia termică şi promovarea  cogenerării

dl V.Lazăr
10. Cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică 

dl V.Lazăr
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri

dl V.Lazăr
12. Cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului  nr.795 din              3 septembrie 2010

dl V.Lazăr
13. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova   dl O.Efrim
14. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea  Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996   dl O.Efrim
15. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative   dl O.Efrim
16. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

dl P.Filip
17. Privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului regional  dintre administraţiile în domeniul comunicaţiilor CRC cu privire  la coordonarea asignării frecvenţelor, utilizate anterior în reţelele  comune sincrone în diapazoanele 148,5-283,5 kHz, 526,5-1606,5 kHz, pentru utilizare în regim independent de lucru şi modificarea  Planului Geneva-75

dl P.Filip
18. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

dl Gh.Șalaru
19. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215  din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova 

dl D.Recean
20. Cu privire la transmiterea unor imobile, modificarea şi completarea anexelor nr.6 şi nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005

dl D.Recean
21. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

dl A.Arapu
22. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

dl A.Arapu
23. Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010

dl A.Arapu
24. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unei autospeciale

dl A.Arapu
25. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

dl A.Arapu
26. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele categorii de bunuri scutite de la plata  drepturilor de import

dl A.Arapu
27. Cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern   dl A.Arapu
28. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

dl A.Arapu
29. Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

dl A.Arapu
30. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului  Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova,  în Republica Turcia  ( 17-18 decembrie 2013)  

dna N.Gherman
31. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar  nr.828-XII   din 25 decembrie 1991

dl O.Bodișteanu
32. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului  bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998

dl A.Ghilaș
33. Cu privire la modificarea destinaţiei  unui teren

dl A.Ghilaș
34. Cu privire la crearea şi administrarea portalului  guvernamental unic al funcţiilor publice pentru a căror  ocupare autorităţile publice organizează concurs

dl R.Cazan
35. Cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 273 din          15 martie 2006

dl R.Cazan
36. Privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Planului de acţiuni  dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia pentru implementarea Programului  de cooperare dintre Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chişinău la 17 decembrie 2007

dna M.Babuc
37. Cu privire la transmiterea unui bun

dna M.Babuc
38. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

dna M.Babuc
39. Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

dna V.Cărare
40. Cu privire la transmiterea unor  mijloace de transport

dl S.Urechean
41. Raportul de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014   (informaţie verbală)
- Advertisement -spot_img

Latest news

Related news

- Advertisement -spot_img