A fost rostită Proclamaţia privind îndeplinirea unirii şi înfiinţarea naţiunii române

Hara_Romaniei_Perioada_Interbelica_1918-1940(redus)

11 decembrie, istoricul zilei

- 1861 -

Este rostită Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan I Cuza privind îndeplinirea unirii şi înfiinţarea naţiunii române

Alexandru Ioan Cuza, domn al Principatelor unite ale Moldovei şi Valahiei
Alexandru Ioan Cuza, domn al Principatelor unite ale Moldovei şi Valahiei

Proclamaţia de la Iaşi a domnitorului Alexandru Ioan I Cuza către naţiune, din 11 decembrie 1861, aduce oficial la cunoştinţă că:

„Unirea este îndeplinită.

Naţionalitatea Română este întemeiată.

Acest fapt măreţ, dorit la generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile garante şi s-a înscris în datinile Naţiunilor.

Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi. El a întărit silinţele noastre prin înţelepciunea poporului şi a condus Naţiunea către un falnic viitor.

În zilele de 5 şi 24 Ianuarie aţi depus toată a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur Domn.

Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie.

Vă iubiţi Patria, veţi şti a o întări.

Să trăiască România!”

 

Iaşi, la 11 decembrie 1861.

Alexandru Ioan I

 • Dimitrie Ghica, preşedintele Consiliului de Miniştri din Valahia şi ministru Dinăuntru
 • Apostol Arsachi, ministrul Trebilor din Afară.
 • Alexandru Plagino, ministrul de Finanţe.
 • Ioan Gr. Ghica, ministrul de război.
 • Gheorghe Văleanu, ministrul Controlului.
 • Scarlat Fălcoianu, ministrul Justiţiei.
 • Alexandru C. Moruzi, preşedintele Consiliului de Miniştri din Moldova şi ministru al Finanţelor.
 • Ioan N. Cantacuzino, ministru de Interne şi ad-interim la Justiţie.
 • Alexandru A. Cantacuzino, ministrul Cultelor şi Instrucţiei Publice.
 • Leon Ghica, ministrul Trebilor din Afară.
 • Constantin N. Şuţu, ministrul Lucrărilor Publice.
Harta Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, altfel Harta României (1859 - 1878)
Stema României în timpul domniei lui Cuza-Vodă
Harta Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, altfel Harta României (1859 – 1878)
Stema României în timpul domniei lui Cuza-Vodă

 

- 1861 –

Se desfiinţează taxele de export la produsele Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei

La 11 decembrie 1861 se desfiinţează taxele de export la produsele Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei.

 

- 1876 –

Poarta otomană proclamă o constituţie în care România era desemnată „provincie privilegiată” a Imperiului otoman

La 11 decembrie 1876 are loc Conferinţa reprezentanţilor puterilor europene la Constantinopol, cu scopul de a determina Poarta otomană să acorde unele libertăţi popoarelor supuse. Poarta proclamă la 11 decembrie o constituţie în care România era desemnată „provincie privilegiată” a Imperiului otoman.

 

- 1882 –

Este inaugurată Şcoala de meserii din Taraclia, jud.Tighina, Gubernia Basarabia

La 11 decembrie 1882 este inaugurată Şcoala de meserii din Taraclia, judeţul Tighina, Gubernia Basarabia.

 

- 1916 –

Se formează la Iaşi, România, guvernul Ionel I.C.Brătianu – Take Ionescu

La 11 decembrie 1916 se formează la Iaşi, România, guvernul Ionel I.C.Brătianu – Take Ionescu.

 

- 1918 –

Are loc greva generală de protest de la Bucureşti, România, împotriva suspendării ziarului Socialismul

La 11 decembrie 1918 are loc greva generală de protest de la Bucureşti, România, împotriva suspendării ziarului „Socialismul”. Autorităţile sunt nevoite să revină asupra măsurii.

 

- 1918 –

Partidul Social-Democrat din România îşi schimbă denumirea în Partidul Socialist din România

La 11 decembrie 1918 Partidul Social-Democrat din România îşi schimbă denumirea în Partidul Socialist din România.

 

- 1918 –

Este aleasă o nouă conducere a Partidului Ţărănesc Basarabean

La 11 decembrie 1918 este aleasă o nouă conducere a Partidului Ţărănesc Basarabean: Pantelimon Halippa – preşedinte, Ştefan Ciobanu şi V.Bîrcă – vicepreşedinţi, T.Ioncu – secretar.

sursa: istoria.md

You may also like

Comments are closed.

By