La ora 3:35 s-a produs un puternic cutremur de pămînt (Istorie)

cutremur

14 noiembrie, istoricul zilei

- 1497 –

S-a finalizat zidirea bisericii Înălţării din cadrul mănăstirii Neamţ, Moldova

La 14 noiembrie 1497 s-a finalizat zidirea bisericii Înălţării din cadrul mănăstirii Neamţ, Moldova.

 

- 1829 –

La ora 3:35 s-a produs un puternic cutremur de pămînt în Basarabia ţaristă

La 14 noiembrie 1829, la ora 3:35 s-a produs un puternic cutremur de pămînt în Basarabia ţaristă.

 

- 1838 –

Ţarul aprobă hotărîrea Consiliului de Stat de a înfiinţa tîrguri pe latifundiile moşiereşti din ţinutul Novorosia şi Basarabia

La 14 noiembrie 1838 ţarul aprobă hotărîrea Consiliului de Stat de a înfiinţa tîrguri pe latifundiile moşiereşti din ţinutul Novorosia şi Basarabia. Dreptul de a se numi tîrg urma să fie acordat localităţilor moşiereşti şi de stat din Novorosia şi Basarabia care erau situate de-a lungul drumurilor de poştă sau comerciale şi care aveau:

  1. nu mai puţin de o sută de contribuabili;
  2. biserică;
  3. han amenajat în mod corespunzător;
  4. două-trei prăvălii.

 

- 1878 –

a fost dată citirii Proclamația către Dobrogeni a Principelui României Carol I de Hohenzollern, care consfințea preluarea de către România a administrației Dobrogei

Trecerea Dunării de trupele române, 1878 Regele României Carol I de Hohenzollern 1866-1914 (n.1839-d.1914)
Trecerea Dunării de trupele române, 1878  Regele României Carol I de Hohenzollern 1866-1914 (n.1839-d.1914)

La 14 noiembrie 1878 a fost dată citirii Proclamația către dobrogeni a Principelui României Carol I de Hohenzollern, care consfințea preluarea de către România a administrației Dobrogei. Preluarea provinciei a fost posibilă în urma semnării tratatului de pace de la Berlin (1/13 iulie 1878) și San Stefano (19 februarie / 3 martie 1878), tratate ce au pus capăt Războiului Ruso-Turc de la 1877-1878, cunoscut și ca Războiul de Independență al României. Vezi și Tratatul de la Berlin (1878) ….

La data de 13 noiembrie, Principele Carol I și prim-ministrul Ion. C. Brătianu au stabilit ultimele dispoziții pentru intrarea armatei române în Dobrogea. Împreună cu Mihail Kogălniceanu, Domnitorul a elaborat o proclamație către locuitorii Dobrogei. A fost emis şi un ordin de zi către armată. Documentele conţineau principiile și modul de reintegrare a Dobrogei în componenţa statului modern român. În calitate de prefecți au fost numiți R. Opran la Constanţa şi G. Ghica la Tulcea. N. Catargiu a fost desemnat responsabil cu trecerea Dobrogei în stăpânire românească.

În dimineața zilei de 14 noiembrie 1878 Carol I, după ce a călătorit o noapte întreagă, a ajuns la Brăila. Acolo a fost primit de Ion C. Brătianu, generalul G. Angelescu – comandandul Diviziei militare ce urma să intre în Dobrogea, prefectul județului, primarul Brăilei și consilieri locali și de un mare număr de cetățeni ai orașului. Au fost organizate mai multe festivităţi. S-au ţinut discursuri iar episcopul Dunării de Jos a oficiat un Te-deum. Cu acest prilej s-a dat citire celor două documente: ”Proclamația către dobrogeni” și ”Înalt ordin de zi către armată”.

La final, Carol I a străbătut orașul Brăila în fruntea trupelor militare și în aplauzele cetățenilor. La încheierea festivităţilor oficialitățile, împreună cu Principele Carol I și prim-ministrul Ion. C. Brătianu, au traversat Dunărea pe vasul Ștefan cel Mare și au debarcat în Dobrogea, la Ghecet. Aici au fost întâmpinați de numeroși dobrogeni: români, turci, tătari și bulgari.

Proclamația poate fi considerată ca fiind, în aceeași măsură, o afirmare a deciziilor prin care statul român lua în stăpânire Dobrogea, o asigurare a respectării legilor țării, a religiei minorităților din această provincie și a proprietăților, a ordinei și disciplinei, dar și un îndemn la colaborare cu autoritățile statului român.

 

- 1919 –

Începe în etape retragerea trupelor române din Ungaria

La 14 noiembrie 1919, începe în etape retragerea trupelor române din Ungaria.

 

- 1933 –

Se formează un guvern liberal în România prezidat de Ion G.Duca

La 14 noiembrie 1933 se formează un guvern liberal în România prezidat de Ion G.Duca, preşedintele Partidului Naţional Liberal după moartea lui Vintilă Brătianu.

 

- 1935 –

Apare primul număr al cotidianului „Gazeta Basarabiei” la Chişinău, Basarabia ţaristă

La 14 noiembrie 1935 apare primul număr al cotidianului „Gazeta Basarabiei” la Chişinău, Basarabia ţaristă. Gazeta s-a editat pînă în anul 1940.

sursa: istoria.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By