În 2014 vom plăti cu 700 de lei mai mult pentru poliţa de asigurare medicală obligatorie

Executivul a aprobat astăzi proiectul Legii fondurilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014, stabilind veniturile la nivel de 4,7 miliarde de lei şi cheltuielile la 4,8 miliarde de lei, cu un deficit de 100 de milioane.

Comparativ cu anul 2013, se prevede majorarea veniturilor şi cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 14,7% şi ,respectiv, 11,7 la sută. Costul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicalăva creşte cu un procent, adică până la opt procente. Odată cu majorarea acesteia, contribuţiile angajatorilor pentru asigurările obligatorii de asigurări în medicină vor creşte cu aproximativ 22 de lei lunar sau cu 264 de lei anual pentru fiecare angajat, comparativ cu anul 2013, luînd ca bază de calcul salariul nominal mediu lunar prognozat pentru anul viitor pe sectorul real şi bugetar. Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală va constitui 4056 de lei.

În anul viitor va fi păstrată norma reducerii de 50 la sută la mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită, achitată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii menţionate. Totodată, vor fi majorate cu 4,3% transferurile din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, care vor constitui 2,2 miliarde de lei, iar transferurile pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii sunt prevăzute 34 mil. de lei.

Obiectivele strategice ale Politicii Naţionale de Sănătate, Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate din Republica Moldova, în perioada 2008-2017, stabilesc mecanisme şi responsabilităţi noi pentru ameliorarea stării sănătăţii populaţiei prin fortificarea instituţiilor medico-sanitare publice și folosirea utilajului medical contemporan şi tehnologiilor noi.

sursa: gov.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By