Este inaugurată Facultatea de Teologie a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău

chisinau

8 noiembrie, istoricul zilei

- 1476 –

Ştefan cel Mare al Moldovei pune stăpînire pe Tîrgovişte, înlocuind la domnia Munteniei pe Laioltă Basarab cu Vlad Ţepeş

La 8 noiembrie 1476 Ştefan cel Mare al Moldovei pune stăpînire pe Tîrgovişte. În locul lui Laioltă Basarab, care fuge spre Dunăre, este instalat Vlad Ţepeş, recucerind tronul.

 

- 1496 –

Se încheie construirea bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli din Războieni, Moldova

La 8 noiembrie 1496 se încheie construirea bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli din Războieni, Moldova.

 

- 1816 –

Arhimandridul Chiril, stareţul mănăstirii Curchi, sfinţeşte biserica din satul Mărcăuţi, ţinutul Orhei, Basarabia ţaristă

La 8 noiembrie 1816 arhimandridul Chiril, stareţul mănăstirii Curchi, sfinţeşte biserica din satul Mărcăuţi, ţinutul Orhei, Basarabia ţaristă. Biserica a fost înălţată cu cheltuiala lui Toma, proprietarul acestui sat.

 

- 1819 –

Protopopul Ioan Dumitriu sfinţeşte biserica Sfinţii Voievozi din s.Lăpuşna, jud.Orhei, Basarabia ţaristă

La 8 noiembrie 1819 protopopul Ioan Dumitriu sfinţeşte biserica Sfinţii Voievozi din satul Lăpuşna, ţinutul Orhei, Basarabia ţaristă. Biserica a cărei zidire fusese aprobată în ianuarie 1814 de mitropolitul Gavriil.

 

- 1838 –

Este sfinţită noua biserică din s.Isacova, jud.Orhei, Basarabia ţaristă

La 8 noiembrie 1838 este sfinţită noua biserică din satul Isacova, judeţul Orhei, Basarabia ţaristă.

 

- 1865 –

Dieta Transilvaniei votează încorporarea Transilvaniei la Ungaria

La 8 noiembrie 1865 Dieta Transilvaniei votează încorporarea Transilvaniei la Ungaria. Autonomia principatului este desfiinţată, urmînd ca treburile şi interesele acestui teritoriu locuit de români să fie discutate şi hotărîte de Dieta de la Budapesta.

 

- 1885 –

Se înfiinţează la Bucureşti Partidul Liberal-Democrat din România, avînd ca Preşedinte pe Dumitru C.Brătianu

La 1 noiembrie 1885 se înfiinţează Partidul Liberal-Democrat, Bucureşti, România, avînd ca Preşedinte pe Dumitru C.Brătianu (1885-1890). Partidul Liberal-Democrat din România editează ziarul „Naţiunea” în perioada 1882-1891.

 

- 1885 –

Nicolae Grigorescu termină marea pînză „Atacul de la Smîrdan”, comandată în 1878 de Primăria Bucureşti, România

La 1 noiembrie 1885 Nicolae Grigorescu termină marea pînză „Atacul de la Smîrdan„, comandată în 1878 de Primăria Bucureşti, România.

 

- 1885 –

Are loc dezvelirea statuii lui Gheorghe Lazăr în Piaţa Universităţii din Bucureşti, opera sculptorului Ion Georgescu

La 1 noiembrie 1885 are loc dezvelirea statuii lui Gheorghe Lazăr în Piaţa Universităţii din Bucureşti. Statuia lui Gheorghe Lazăr este opera sculptorului Ion Georgescu.

 

- 1885 –

A încetat din viaţă poetul român Grigore Alexandrescu

Grigore Alexandrescu, poet român

Grigore Alexandrescu, poet român

La 1 noiembrie 1885 a încetat din viaţă poetul român Grigore Alexandrescu (n.1810, Tîrgovişte).

 

- 1892 –

Are loc Congresul Partidului Naţional-Liberal la Iaşi, România

La 8 noiembrie 1892 are loc Congresul Partidului Naţional-Liberal la Iaşi, care adoptă un nou program şi confirmă alegerea din iunie a lui Dimitrie A.Sturdza ca preşedinte al Partidului.

 

- 1916 –

Trupele germane ocupă Craiova în cadrul Primului Război Mondial

La 8 noiembrie 1916 trupele germane ocupă Craiova în cadrul Primului Război Mondial.

 

- 1926 –

Este inaugurată Facultatea de Teologie a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău, România

Irineu (Ioan) Mihalcescu, Decan al Universităţii de Teologie, Chişinău Biserica Universităţii de Teologie, Chişinău, România interbelică, preluat ortodoxism.wordpress.com

Irineu (Ioan) Mihalcescu, Decan al Universităţii de Teologie, Chişinău

Biserica Universităţii de Teologie, Chişinău, România interbelică, preluat ortodoxism.wordpress.com

La 8 noiembrie 1926 este inaugurată Facultatea de Teologie a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău, la iniţiativa profesorului Ion Petrovici, ministrul Instrucţiunii (1926-1927) în Guvernul Alexandru Averescu din România. Primul decan Irineu (Ioan) Mihălcescu, viitorul mitropolit al Moldovei (1939-1947).

Profesori titulari: Ştefan Ciobanu, Constantin Fedeleş, Gala Galaction, fraţii Cicerone şi Valeriu Iordăchescu, Iuliu Scribian, Ivan Savin. Profesori agregaţi: Toma Bulat, Nichifor Crainic, Petre Constantinescu-Iaşi, Constantin Tomescu, Vasile Radu, N.Popescu-Prahova, Dumitru Popescu Moşoae. Decani: Irineu (Ioan) Mihălcescu (noiembrie 1926 – februarie 1928), Gala Galaction (1 martie 1928 – 1 martie 1930), C.Iordăchescu (1 martie 1930 – 1 martie 1932), N.Popescu-Prahova (1 martie 1932 – 1 martie 1938), Vasile Radu (1 martie 1938 – 1 decembrie 1938), N.Popescu-Prahova (1 decembrie 1938 – 28 iunie 1940).

Preoţii Universităţii de Teologie, Chişinău, România interbelică Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână

Preoţii Universităţii de Teologie, Chişinău, România interbelică

Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână

 

- 1926 –

Se înfiinţează Institutul Naţional Zootehnic din Bucureşti, România, sub conducerea lui Gheorghe R.Constantinescu

La 8 noiembrie 1926 se înfiinţează Institutul Naţional Zootehnic din Bucureşti, România, sub conducerea lui Gheorghe R.Constantinescu.

 

- 1926 –

A încetat din viaţă Victor Babeş, medic şi bacteriolog român

La 8 noiembrie 1926 a încetat din viaţă Victor Babeş (n.1854, Viena), medic şi bacteriolog român, fiul lui Vicenţiu Babeş, academician (1893), profesor universitar la Bucureşti, România. Victor Babeş este unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, autor al primului tratat din lume de bacteriologie, în colaborare cu Victor Cornil (Paris, 1885). Savantul a avut contrubuţii importante în studiul leprei, turbării, difteriei, tuberculozei. A introdus vaccinarea antirabică şi a pus bazele seroterapiei în România.

 

- 1926 –

A încetat din viaţă Radu Rosetti, scriitor şi istoric român

La 8 noiembrie 1926 a încetat din viaţă Radu Rosetti (n.1853, Iaşi), scriitor şi istoric român.

 

- 1934 –

Din iniţiativa lui Pantelimon Halippa ia fiinţă filiala basarabeană a Institutului Social Român condus de profesorul Dimitrie Gusti

Pantelimon Halippa, preşedinte a Sfatului Ţării care a votat Unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu România la 27 martie 1918
Pantelimon Halippa, preşedinte a Sfatului Ţării care a votat Unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu România la 27 martie 1918

La 8 noiembrie 1934 din iniţiativa lui Pantelimon Halippa ia fiinţă filiala basarabeană a Institutului Social Român condus de profesorul Dimitrie Gusti.

sursa: istoria.md
moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By