A început procesul de la Nurenburg (ISTORIE)

nuremberg_defendants

20 noiembrie, istoricul zilei

- 1688 –

Se termină tipărirea „Bibliei” în limba română

La 10/20 noiembrie 1688 se termină tipărirea „Bibliei” în limba română. Textul cărţii a fost definitivat din iniţiativa lui Şerban Cantacuzino de un grup de învăţaţi, între care fraţii Şerban şi Radu Greceanu.

 

- 1916 –

Are loc Bătălia de la Neajlov şi Argeş (Bătălia de la Bucureşti), cea mai mare operaţiune militară pe frontul românesc în 1916 din cadrul Primului Război Mondial, ultima încercare a armatei române comandată de generalul Prezan de a apăra Bucureştii

La 16-20 noiembrie 1916 are loc Bătălia de la Neajlov şi Argeş (Bătălia de la Bucureşti), cea mai mare operaţiune militară pe frontul românesc în 1916 din cadrul Primului Război Mondial, ultima încercare a armatei române comandată de generalul Prezan de a apăra Bucureştii. Cele mai violente lupte din timpul marii operaţiuni militare s-au dat la Călugăreni, 16-17 noiembrie. După un succes iniţial, armata română, copleşită numeric şi tehnic, este nevoită să se retragă, lăsînd Bucureştii în mîna armatelor inamice.

 

- 1916 –

Guvernul român a lui Ionel I.C.Brătianu părăseşte Bucureştii şi pleacă la Iaşi retrăgînduse de forţele armate inamice în cadrul Primului Război Mondial

La 20 noiembrie 1916 Guvernul român a lui Ionel I.C.Brătianu părăseşte Bucureştii şi pleacă la Iaşi retrăgînduse de forţele armate inamice în cadrul Primului Război Mondial.

 

- 1919 –

Şi-a deschis lucrările primul parlament al României Mari (România interbelică)

La 20 noiembrie 1919 şi-a deschis lucrările primul parlament al României Mari (România interbelică), preşedinte al Adunării Deputaţilor fiind ales Vasile Stroescu, cel mai vîrstnic deputat.

 

- 1921 –

Are loc Congresul I General al Partidului Ţărănesc, care şi-a desfăşurat lucrările la Bucureşti, România interbelică, în cadrul căruia s-a aprobat fuziunea cu ţărăniştii din fosta Basarabie ţaristă

La 20-21 noiembrie 1921 are loc Congresul I General al Partidului Ţărănesc, care şi-a desfăşurat lucrările la Bucureşti, România interbelică. Partidul a aprobat fuziunea cu succesorul de drept al Partidul Ţărănesc din fosta Basarabie ţaristă, uniune ce a fost realizată la 18 iulie 1821 precum şi proiectul de program de revendicări social-politice şi economice.

 

- 1922 –

Are loc Conferinţa internaţională de la Lausanne, Elveţia, la care participă şi România, în problema strîmtorilor Bosfor şi Dardanele

La 20 noiembrie 1922 are loc Conferinţa internaţională de la Lausanne, Elveţia, la care participă şi România, în problema strîmtorilor Bosfor şi Dardanele. La Conferinţă se discută şi se semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoaşte drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh, situată pe Dunăre lîngă Turnu Severin.

 

- 1932 –

Are loc crearea Partidului Radical Ţărănesc din România din gruparea condusă de Grigore Iunian, desprinsă din Partidul Naţional-Ţărănesc

La 20 noiembrie 1932 are loc crearea Partidului Radical Ţărănesc din România din gruparea condusă de Grigore Iunian, desprinsă din Partidul Naţional-Ţărănesc. Partidul va edita ziarul „Deşteptarea” în perioada 1933-1937.

 

- 1932 –

A încetat din viaţă Iacob Negruzzi, scriitor român, academician, profesor universitar la Iaşi

La 20 noiembrie 1932 a încetat din viaţă Iacob Negruzzi (n.1842, Iaşi, Moldova), scriitor român, fiul lui Costache Negruzzi, academician (1881), profesor universitar la Iaşi. Iacob Negruzzi a fost unul dintre întemeietorii „Junmii„, redactor la revista „Convorbiri literare„.

 

- 1932 –

A încetat din viaţă Ion (Iancu) Petrescu, actor român

La 20 noiembrie 1932 a încetat din viaţă Ion (Iancu) Petrescu (n.1851), actor român.

 

- 1932 –

S-a stins din viaţă Ioan C.Brătianu, jurist şi om politic român

La 20 noiembrie 1932 s-a stins din viaţă Ioan C.Brătianu (n.1861, Bucureşti, Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei), jurist şi om politic român. I.C.Brătianu a fost un luptător pentu realizarea unităţii politice a poporului român.

 

- 1932 –

S-a stins din viaţă Dimitrie Paciurea, sculptor român, profesor la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti, România

La 20 noiembrie 1932 s-a stins din viaţă Dimitrie Paciurea (n.1873, Bucureşti, România), sculptor român, profesor la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti.

 

- 1945 -

A început procesul de la Nurenburg, Germania

Completul de judecată în procesul de la Nurenburg (20 noiembrie 1945)
Banca acuzaţilor în procesul de la Nurenburg, noiembrie 1945
Completul de judecată în procesul de la Nurenburg (20 noiembrie 1945)
Banca acuzaţilor în procesul de la Nurenburg, noiembrie 1945

La 20 noiembrie 1945 a început procesul de la Nurenburg (Germania), unde 24 de criminali de război nazişti au fost judecaţi pentru atrocităţile comise pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un tribunal internaţional, din care făceau parte reprezentanţi ai Statelor Unite, Marii Britanii, Franţei şi Uniunii Sovietice, a fost înfiinţat cu acest scop, fiind prima instanţă creată pentru judecarea internaţională a crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii. Lordul Justice Geoffrey Lawrence, reprezentantul Marii Britanii, a fost preşedintele completului de judecată.

Acuzaţii procesului de la Nurenburg, pagină a ziarului german Suddeutsche Zeitung, noiembrie 1945
  Acuzaţii procesului de la Nurenburg, pagină a ziarului german Suddeutsche Zeitung, noiembrie 1945

Procesul a durat aproape un an, până pe 1 octombtie 1946, dezbaterile întinzându-se pe durata a 216 ore. Din cei 24 înalţi demnitari al celui de-al treilea Reich, 12 au fost condamnaţi la moarte. Şapte au fost condamnaţi la 10 ani de închisoare şi trei au fost achitaţi. Dintre cei 12 condamnaţi la moarte, Martin Bormann, a fost condamnat formal în lipsa lui la proces. Trei dintre condamnaţii la moarte s-au sinucis până la finalizarea procesului în celule (Himmler, Goebbels şi Robert Ley). Opt au fost spânzuraţi pe 16 octombrie 1946. Gustav Krupp von Bohlen, a înnebunit în timpul procesului.

sursa: istoria.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By