Lazăr: Strategia de marketing şi calitatea – obiective ambiţioase, dar fără alternativă!

LAZAR

Republica Moldova trebuie să-și reconsiderare strategia de marketing și să se poziționeze ca o țară cu producție foarte calitativă, bazată pe eficiență, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul unei mese rotunde de prezentare a variantei pre-finale a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității.

Potrivit lui Valeriu Lazăr, Foaia de parcurs reprezintă o strategie de conformare la realitățile de după aderarea la Acordul de creare a Zonei de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, acord care va determina transformări profunde a societății moldovenești. „În următorii 3-5 ani, va trebui să adoptăm peste 300 de directive și acte europene. Pe termen mediu și lungi aceste transformări vor aduce beneficii incontestabile, însă pe termen scurt cea mai mare provocare rezidă în pregătirea instituțiilor și întreprinderilor pentru a face față noilor realități”, a declarat ministrul Economiei. Totodată, Valeriu Lazăr a subliniat că reformele structurale de această amploare trebuie susținute prin fonduri structurale din partea Uniunii Europene și altor parteneri de dezvoltare.
Accentul Foii de parcurs este pus pe crearea unui mediu de afaceri favorabil, totodată abordând probleme pe care Ministerul Economiei le consideră ca fiind de o importanţă majoră pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova precum resursele umane, accesul la finanțe, infrastructura transportului și energetică, infrastructura calității, societatea informațională, facilitarea comerţului, politica şi administrarea fiscală, inovațiile și transferul tehnologic, concurenţa.
Printre constrângerile și problemele identificate în Foaia de parcurs se numără deficitul de investiții generat de eficiența joasă a instituțiilor și costurile determinate de calitatea serviciilor publice acordate agenților economici, de cadrul legal și de reglementare, disponibilitatea și competențele forței de muncă, etc. De asemenea, documentul pune accentul pe intervenții de politici care pot îmbunătăți situația pe termen scurt și mediu, țintind sectoare și subsectoare concrete.
Pentru a depăși aceste constrângeri, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității propune o serie de intervenții de politici, grupate într-o matrice, și o listă cu cca 300 de acte legislative europene ce urmează a fi transpuse pentru implementarea Acordului de asociere și a ZLSAC. În vederea  implementării acțiunilor propuse de Ministerul Economiei, urmează a fi creat un Consiliu al competitivității, care să reprezinte, pe baze paritare, autoritățile publice și mediul de afaceri.

Proiectul Foii de parcurs a fost supus dezbaterilor publice pe fiecare sector al economiei începând cu 16 iulie 2013 și urmează a fi propus Guvernului spre aprobare.

You may also like

Comments are closed.

By