Începe Congresul Ostaşilor Moldovei, prezidat de Vasile Cijevschi

11.-Chisinau---Casa-eparchiala-1-.jpg&width=316

20 octombrie, istoricul zilei

- 1600 –

Are loc bătălia de la Bucov în care polonii îl înfrîng pe Mihai Viteazul

La 20 octombrie 1600 are loc lupta de la Bucov în care polonii îl înfrîng pe Mihai Viteazul, care se retrage peste Olt. Simion Movilă, fratele lui Ieremia Movolă (domn al Moldovei), devine domn în Muntenia. De partea lui Simion Movilă trec şi boierii Buzeşti.

 

- 1601 –

Radu Ştefan este ales domnitor al Munteniei în tabăra de la Cărstineşti de oastea lui Mihai Viteazul

La 20 octombrie 1601 Radu Ştefan este ales domnitor al Munteniei în tabăra de la Cărstineşti de oastea lui Mihai Viteazul, căreia i se alăturasere şi boierii Buzeşti. Simion Movilă este silit să se retragă în Transilvania, unde jură credinţă împăratului Rudolf II al Austriei la 6 noiembrie 1601.

 

- 1601 –

Căpitanul de haiduci Baba Novac, căpitan în armata lui Mihai Viteazul este omorît prin ardere de viu la Cluj

La 20 octombrie 1601 a încetat din viaţă Baba Novac (năsut la 1530), căpitan de haiduci, căpitan în oastea lui Mihai Viteazul. Baba Novac s-a distins în luptele cu turcii, cu principele Transilvaniei la Şelimbăr (1599) şi în campania din Moldova (1600). Haiducul a fost ucis prin ardere de viu la Cluj, după ce a fost schingiuit în piaţa centrală a cetăţii.

 

- 1869 –

Este inaugurat Tribunalul din Chişinău în cadrul Basarabiei Ţariste

La 20 octombrie 1869 este inaugurat Tribunalul din Chişinău, în cadrul Basarabiei Ţariste.

 

- 1917 –

Începe Congresul Ostaşilor Moldovei, prezidat de Vasile Cijevschi, în cadrul căruia a fost proclamată autonomia Basarabiei Ţariste de Imperiul Rus

Vasile Cijevschi (n.1880-d.1931), Preşedinte al Congresului Ostaşilor Moldoveni 1917, piatră funerară vandalizată, Cimitirul Armeanu, Chişinău, R.Moldova
  Casa eparhială, Chişinău, sec. XIX, edificiu distrus de comunişti după al Dolea Război Mondial
Vasile Cijevschi (n.1880-d.1931), Preşedinte al Congresului Ostaşilor Moldoveni 1917, piatră funerară vandalizată, Cimitirul Armeanu, Chişinău, R.Moldova   Casa eparhială, Chişinău, sec. XIX, edificiu distrus de comunişti după al Dolea Război Mondial

La 20 octombrie 1920 îşi începe lucrările, în casa eparhială din Chişinău, Congresul Ostaşilor Moldoveni, prezidat de Vasile Cijevschi, în cadrul căruia a fost proclamată autonomia Basarabiei Ţariste de Imperiul Rus şi convocat organul suprem – Sfatul Ţării. Conferinţa a durat pînă pe 25 octombrie.

Vasile Cijevschi (n. 17 octombrie 1880, com. Zaim, jud. Tighina – d. 14 iulie 1931) a fost delegat în Sfatul Ţării de Congresul Ostaşilor Moldoveni cu mandat din 21noiembrie 1917 pînă la 27 noiembrie 1918. La 27 martie 1918, Vasile Cijevshi votează pentru Unirea Republicii Democrate Moldoveneşti, succesoarea de drept a Basarabiei Ţariste, cu România.

 

- 1920 –

Are loc prima grevă generală a proletariatului din România

La 20 octombrie 1920 începe greva generală a proletariatului din România, care va dura pînă pe data de 28 octombrie şi la care participă 400 000 de salariaţi. Greva cuprinde toate ramurile industriei şi transporturilor şi este prima grevă politică generală a proletariatului din România. Datorită deficienţelor de conducere, tacticii pasive a majorităţii conducerii centrale şi terorii guvernamentale, greva generală este înfrîntă.

 

- 1931 –

Are loc a doua conferinţă Balcanică

La 20 octombrie 1931 are loc a doua conferinţă Balcanică (Albania, Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, Turcia, România) la Istanbu, care se încheie cu un pact pentru eliminarea războiului ca instrument de rezolvare a litigiilor. Conferinţa va dura pînă pe 26 octombrie.

 

You may also like

Comments are closed.

By