Egalitatea de sex discutată la guvern

poting

La şedinţa Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, din 10 octombrie curent, Viceprim-ministrul Tatiana POTÎNG a abordat subiectul ce a vizat raportul combinat asupra aplicării Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova.

În raport au fost enumerate rezultatele obţinute de Republica Moldova în realizarea prevederilor Convenției în perioada 2006-2011, dar şi o serie de bariere în respectarea drepturilor femeilor.

Totodată, au fost puse în discuţie un şir de amendamente legislative care să  excludă neclarităţile, pentru a elimina discriminarea faţă de femei şi a asigura egalitatea de gen. Modificările sunt menite să armonizeze legislaţia naţională la prevederile Legii nr.5-XVI din 9 februarie 2006.

Un subiect important a fost necesitatea stabilirii cotei de participare minimă atât pentru femei, cât și pentru bărbați în structurile de reprezentare publică, în activitatea celor internaţionale și pe  listele de partid.

„Este important să asigurăm aprobarea amendamentelor legislative până la sfârşitul acestui an dacă dorim să avem un set de legi echilibrat din punct de vedere al egalităţii de gen până la următorul scrutin electoral. Acesta este şi angajamentul Guvernului prin planul de acţiuni aprobat în şedinţa Cabinetului de miniștri din 30 iulie”, a menţionat Tatiana POTÎNG.

Comisia a aprobat o Hotărâre prin care se ia act de informația prezentată și se recomandă Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei să elaboreze documentele necesare.

sursa: gov.md

moldova24.info

 

You may also like

Comments are closed.

By