DECLARAȚIE: Soluţia Guvernului în privinţa BEM a fost cea mai indicată în situaţia creată

sursa: ipn.md

Soluţia la care s-a recurs în privinţa Băncii de Economii a fost cea mai indicată în situaţia creată şi Guvernul a ţinut cont de recomandările Comisiei parlamentare care a examinat situaţia Băncii, potrivit informaţiilor prezentate, joi, 3 octombrie, la audierile parlamentare, ministrul finanţelor Anatol Arapu. În urma acestor acţiuni, capitalul Băncii de Economii se va majora cu aproape un miliard de lei.

Acesta a amintit că, anterior, Comisia parlamentară (condusă de deputatul comunist Oleg Reidman) a propus trei variante de depăşire a situaţiei financiare a BEM: 1. Naţionalizarea Băncii de Economii a Moldovei; 2. Cedarea pachetului de control al băncii către un investitor privat, cu păstrarea de către stat a pachetului de blocaj (33%); 3. Majorarea capitalului statutar al debitorilor Băncii de Economii (din rândurile întreprinderilor de stat) care au la această bancă credite neperformante, cu scopul rambursării acestor credite.

Concluziile şi recomandările Comisiei parlamentare au fost acceptate unanim de către parlamentari, inclusiv de parlamentarii comunişti. Parlamentul a cerut Guvernului ca în decurs de 60 de zile să aleagă o variantă în vederea atragerii investiţiilor în mărime de 1 mlrd lei.

Comisia interministerială specială a decis selectarea celei de-a doua variante. Guvernul a pus-o în practică în decursul a 60 de zile, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului, a precizat Arapu.

El a precizat că legislaţia în vigoare nu prevede posibilitatea de naţionalizare, ci doar de expropriere a bunurilor. De asemenea, potrivit Constituţiei, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

De asemenea, naţionalizarea cotelor acţionarilor privaţi nu va soluţiona problema, deoarece Banca nu are nimic de câştigat de aici. Mai mult decât atât, pe lângă cumpărarea cotelor-părţi ale acţionarilor privaţi, statul ar fi obligat să verse în capitalul băncii suma suplimentară de 1 mlrd  de lei, pentru asigurarea funcţionării normale de mai departe a BEM. O astfel de investiţie din bugetul de stat ar fi condus la reducerea fondurilor pentru indexarea pensiilor şi a salariilor.

În conformitate cu recomandările Comisiei parlamentare din 11 iulie 2013, Comisia pentru desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale în vederea privatizării proprietăţii statului a susţinut varianta respectivă şi a propus realizarea unei emisiuni suplimentare de acţiuni a BEM de tip închis, fără participarea statului, în urma căreia statul menţine pachetul de blocaj de 33% + 1 acţiuni.

Ca rezultat al emisiunii respective, capitalul statutar al băncii se va majora cu 80,5 milioane de lei de lei, din contul investiţiilor acţionarilor privaţi. Această emisiune a fost efectuată cu condiţia că acţionarii privaţi, care au răscumpărat emisiunea de acţiuni de tip închis, fără alte cerinţe şi garanţii adăugătoare, şi-au asumat benevol obligaţia de a acorda Băncii un credit subordonat în mărime minimă de 600 milioane de lei, precum şi de a prelua credite şi împrumuturi neperformante în sumă minimă de 300 milioane de lei – în total circa un miliard de lei.

Contractul care prevede aceste investiţii a fost deja semnat. Acesta prevede că, în caz de nerealizare a investiţiei, emisiunea va fi declarată nevalabilă, iar cotele-părţi de proprietate vor reveni la situaţia iniţială. Pentru garantarea investiţiei, acţiunile noii emisiuni au fost puse sub sechestru până la executarea de către acţionarii privaţi a obligaţiilor asumate, a mai declarat Anatol Arapu.

You may also like

Comments are closed.

By