BUMACOV s-a întâlnit cu reprezentanții BEI

bumacov

Astăzi, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile BUMACOV a avut o nouă întrevedere cu Dr. Heinz OLBERS, Directorul Departamentului  operaţiuni de creditare pentru ţările Parteneriatului Estic şi Departamentului  Asiei Mijlocii, din cadrul Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), care a fost însoţit de Marion HOENICKE din cadrul aceluiaşi  Departament. La întrevedere a partcipat şi  viceministrul, Ion SULA. 

Interlocutorii au discutat despre  Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ‘’Leasing-ul Financiar’’ şi căile de soluţionare a vulnerabilităţilor structurale din industria vinicolă a Moldovei. Un alt subiect abordat, a vizat  o posibilă co-finanţare pentru crearea Centrului Agroalimentar din Chişinău, proiectul  căruia a fost elaborat de Minister conform Planului de acţiuni privind implementarea Programului de dezvoltare a  infrastructurii de piaţă pentru  produsele agroalimentare. De asemenea, s-a discutat despre  o eventuală contribuţie din partea BEI pentru modernizarea întreprinderilor avicole moldoveneşti.

Ministrul a mulţumit oficialilor europeni pentru  sprijinul  acordat de către BEI sectorului agroindustrial al ţării noastre.

You may also like

Comments are closed.

By