Angajații din sfera serviciilor sociale vor primi salarii majorate

la_tara

La inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Guvernul Republicii Moldova a emis o hotărîre privind salarizarea angajaților din sfera serviciilor sociale. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2014, vor beneficia de ameliorarea condițiilor de salarizare circa 2460 salariați ai serviciilor sociale din unitățile administrativ-teritoriale și 1700 de angajați din instituțiile sociale din subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

În categoriile menționate intră angajații din cele patru internate psihoneurologice, două case-internat pentru copii cu deficiențe mentale, șase centre de reabilitare, asistență, plasament ți de azilul republican pentru invalizi și pensionari. Dintre aceștia, 783 sunt infirmierele ocupate cu deservirea beneficiarilor, majoritatea cărora sunt țintuiți la pat. Per ansamblu, salariul mediu al personalului nominalizat se va majora în medie cu 29, 2%, necesarul de mijloace financiare suplimentare va constitui 14, 8 milioane lei anual. În același context, va crește și mărimea premiului lunar de la 8, 33% pînă la 33, 3%. Mediatorii comunitari vor fi și ei stimulați material.

Pentru asistenții parentali profesioniști a fost propus, în afară de sporul pentru vechime în muncă, plata sporului în mărime de 20 la sută din salariul de funcție și spor în mărime de 50 la sută pentru caracterul individual și specific de activitate. Astfel, asistentul parental profesionist va atinge nivelul de salarizare prevăzut pentru părinții-educatori ai caselor de copii de tip familial (360 salariați).

În hotărîre este specificată stabilirea pentru personalul serviciilor specializate de plasament temporar de tip Casa comunitară , Locuință protejată, Respiro și serviciile specializate de suport Echipa mobilă a unui adaos de 30 la sută. Personalul caselor comunitare pentru copii în situații de risc, centrele maternale, centrele de plasament pentru persoanele vîrstnice, părinții educatori din casele de copii de tip familial și asistenții personali vor ridica salarii mai mari cu 20 %.

Potrivit acesteia,  începînd cu 1 ianuarie 2014, de un spor lunar pentru intensitatea muncii în mărime de 20% din salariu vor beneficia și specialiștii căminelor culturale și muzeelor.
Pentru păstrarea secretului de stat, personalul unităților bugetare, inclusiv personalul din cabinetul persoanelor cu demnitate publică, beneficiul lunar va constitui 10 la sută din salariul de bază. În același timp, persoane care dețin funcții de demnitate publică dintr-un șir de instituții vor avea o mărire de salariu cu 20 la sută – sporul pentru acces permanent la secretul de stat.

 

You may also like

Comments are closed.

By