Alexandru Oleinic: Politizarea excesivă a instituțiilor statului pune în pericol existenţa Republicii Moldova

oleinic1

Preşedintele Partidului Popular din Moldova, Alexandru Oleinic a lansat o declaraţie de presă în care aduce critici dure actualei clase politice care guvernează Republica Moldova. Potrivit acestuia actuala coaliţie contribuie şi chiar participă la scheme frauduloase de deposedare a statului de patrimoniu, la înrădăcinarea corupției în toate domeniile și, mai grav, la sărăcirea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care muncesc acasă și care contribuie la formarea bugetul național. 

Perioada de aflare la putere a forțelor democratice, care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană și ulterior Coaliția Pro Europeană, a fost și este marcată de aprofundarea crizei politice, de amplificarea corupției și de lupta politică continuă.

Identificarea acestor fenomene negative în perioada guvernări democratice indică asupra faptului că clasa politică din Republica Moldova a fost profund marcată de perioada guvernării comuniste. Că mai avem nevoie de timp și de experiență ca să conștientizăm că pentru a asigura o guvenare în coaliție de succes mai întîi este nevoie să se asigure consensul tutror şi o viziune comună asupra domeniilor și direcțiilor prioritare de dezvoltare.

La momentul semnării acordurilor de constituire a alianței de guvernare, atît liderii cît și elita partidelor democratice au subsemnat pentru asigurarea creșterii bunăstării cetățenilor și dezvoltarea economică durabilă. Și-au asumat responsabilitatea de a îmbunătăți mecanismele de guvernare, asigurînd supremația legii şi independența justiției, eliminarea corupției din actul de guvernare și neadmiterea subordonării instituțiilor statutului intereselor personale și de partid.

Deși au subsemnat și s-au pronunțat pentru respectarea acestor principii și valori, de facto, au contribuit – unii la modul direct, alţii prin vot – la aplicarea unor scheme frauduloase de deposedare a statutului de patrimoniu, la înrădăcinarea corupției în toate domeniile și, mai grav, la sărăcirea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care muncesc acasă și care contribuie la formarea bugetul național. În loc să dezrădăcineze practicile comuniste de divizare a societății în ”ai noștri și ai voștri”, partidele aflate la guvernare, nu numai că continuă să aplice aceste metode, dar le amplifică, impunînd angajații instituțiilor pe care le conduc să depună cereri de aderare la partidul care l-a desemnat.

In asa mod, partidele, elita politică în loc să promoveze în socieatate adevăratele valori democratice, promovează și susțin traseismul politic, lașitatea şi trădarea. Faptul că partidele aflate la guvernare promovează anumite persoane în funcții înalte de stat pe criterii politice, dar nu profesioniste, conduce la delapidări de fonduri de la bugetul de stat, la gestionarea proastă a întreprinderilor de stat, la vinderea patrimoniului de stat pe kopeici.

Spre regret, guvernarea Pro Europeană va rămînea în istorie ca o guvernare care, practic, a transformat instituțiile statutului în subdiviziuni de partid, din cauza politizării lor excessive. Și dacă se va continua pe aceiași maneră – Republica Moldova riscă să dispară ca stat, deoarece prioritizarea intereselor de partid nu întotdeauna coincide cu interesul național.

Anume din aceste considerente, întotdeauna am pledat pentru stabilirea consesului național în domeniile prioritare de dezvoltare a statutului nostru, pentru ca orice partid venit la guvernare să nu admită abateri și să asigure continuitatea în realizarea lor.

Alexandru Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Moldova

foto: tribuna.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By